POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu Plakete Općine Nedelišće za 2021. godinu

Temeljem članka 11. Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Nedelišće pozivaju se:

  • vijećnici Općinskog vijeća Općine Nedelišće i njihova radna tijela,
  • općinski načelnik i zamjenik načelnika,
  • građani,
  • udruge građana, trgovačka društva, političke stranke,
  • vjerske zajednice,
  • ostale fizičke i pravne osobe,

da do 27. travnja 2022. godine dostave pisane prijedloge s obrazloženjem, za dodjelu Plakete Općine Nedelišće za 2021. godinu.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Nedelišće, M. Tita 1, 40305 Nedelišće.

Plaketa Općine Nedelišće može se dodijeliti građanima Općine Nedelišće, djelatnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih oblika života i rada u Općini Nedelišće.

Plaketa Općine Nedelišće dodjeljuje se za rezultate u radu postignute u protekloj godini, a može se dodijeliti i za postignuća koja su rezultat dugogodišnjeg rada i doprinosa.

U jednoj godini mogu se dodijeliti najviše 3 (tri) plakete, a u iznimnim slučajevima, prema Odluci Općinskog vijeća i više.

 

 

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA


KLASA:061-01/22-01/01
URBROJ:2109/12-02-22-1
Nedelišće, 17.03.2022.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće