Obavijest javnosti o Javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Privredne zone Nedelišće II"

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka načelnika Općine Nedelišće, KLASA:350-02/22-01/01, URBROJ:2109/12-01-22-20 od 05. 04. 2022., objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

Urbanističkog plana uređenja „Privredne zone Nedelišće II“

 

Javna rasprava će trajati od 19.04.2022. do 18.05.2022. godine.


PRILOZI
Dokument
 Obavijest javnosti
 UPU „Privredne zone Nedelišće II“
Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće