Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Nedelišće za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-15, od 26. srpnja 2022. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0010, od 29.07.2022. godine te članka 48. Statuta Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 07/21), načelnik Općine Nedelišće Nikola Novak raspisuje

 

JAVNI POZIV

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Nedelišće za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III
„ZAposlene ŽEne NedeLIšća (za) SREĆU“

 

Javni poziv, informacije o programu kao i potrebni obrasci prijave, dostupni su na Internet stranici projekta : https://nedelisce.hr/hr/zazeli-III


KLASA: 554-01/22-01/03
URBROJ: 2109/12-01-22-7
Nedelišće, 11.08.2022.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće