JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U MACINCU

Temeljem Odluke Općinskog vijeća, donesene na 15. sjednici, održanoj dana 29. 09. 2022. godine, Općina Nedelišće objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U MACINCU

 

  1. Predmet prodaje je nekretnina u Macincu i to:
  • čestica broj 45/A/3, identična kat. čest. br. 1503, površine 680 m2, u naravi izgrađeno građevinsko zemljište u Macincu i
  • čestica 45/A/4/1, identična kat. čest. br.1502/1, površine 1078 m2, u naravi livada u selu Macinec, unutar postojećeg građevinskog dijela naselja za koje se ne može ishoditi građevinska dozvola,

po početnoj cijeni 58.200,00 kuna

  1. Prodaja nekretnine obaviti će se putem javnog nadmetanja, na licu mjesta u ulici Matije Gupca 8, u Macincu, u utorak, dana 25. listopada 2022. godine, u 10,00 sati.
  2. Za sudjelovanje u natječaju sudionici su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5.000,00 kuna, na poslovni račun Općine Nedelišće, u HPB, broj HR20 2390001 1827900006, model plaćanja HR 68, poziv na broj 7757- OIB, sa svrhom doznake- jamčevina za kupnju zk.č.br 368/A/1.
  3. Sudionici koji uspiju u javnom nadmetanju dužni su ukupni iznos kupoprodajne cijene platiti u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora, u protivnom ugovor se raskida i gube pravo na povrat plaćene jamčevine. Sudionicima koji uspiju u javnom nadmetanju jamčevina se uračunava u cijenu zemljišta, a onima koji ne uspiju ista se vraća u roku 15 dana od dana javnog nadmetanja.
  4. Porez na promet nekretnina snosi kupac.
  5. Svaka daljnja prodaja nekretnina vršiti će se svakog prvog petka u mjesecu, u 10:00 sati, na licu mjesta.
  6. Detaljne informacije o prodaji mogu se dobiti u Općinskoj upravi Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće, tel: 040/821-107, 095/9060014, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

NAČELNIK OPĆINE NEDELIŠĆE
Nikola Novak

 

KLASA: 740-02/22-01/07
URBROJ: 2109/12-01-22-4

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće