JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2023. GODINU

Općina Nedelišće raspisala je Javni poziv za prijavu programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2023. godinu. Proračunom je za financiranje/sufinanciranje programa i projekata predviđen iznos od 40.000,00 Eura. Prijave na Javni poziv, zaprimaju se zaključno do 20.01.2023. godine do 24:00 sati.  

Natječaj i popratna dokumentacija

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće