Javni poziv za predlaganje imena novoformiranih ulica u području provedbe Urbanističkog plana uređenja Zavrtje, Nedelišće

Temeljem članka 7. Zakona o naseljima (Narodne novine br. 39/22) i članka 2. Odluke o imenovanju Povjerenstva za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 16/22), Povjerenstvo za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Nedelišće raspisalo je

  

JAVNI POZIV
za predlaganje imena novoformiranih ulica u području provedbe Urbanističkog plana uređenja Zavrtje, Nedelišće

 

Povjerenstvo za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Nedelišće poziva sve zainteresirane grupe građana, nevladine organizacije i ostale zainteresirane sa područja Općine Nedelišće da dostave pisane prijedloge za određivanje imena novoformiranih ulica u naselju Nedelišće.

Određuju se imena novoformiranih ulica UK3, UK7, UK 8 te UK 12 na području provedbe II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zavrtje (Službeni glasnik Međimurske Županije 3/17, 14/19). Grafički prikaz novoformiranih ulica nalazi se u prilogu natječaja.

Kriteriji za davanje imena ulica određuju se po:

  • općim i zemljopisnim pojmovima,
  • toponimima,
  • biljnim i životinjskim vrstama,
  • zanimanjima,
  • imenima osoba i organizacija koje su dale značajan doprinos društvenom, kulturnom, političkom i znanstvenom razvoju Nedelišća, Međimurja i/ili Republike Hrvatske
  • imenima drugih naselja, gradova i država,
  • povijesnim događajima, pokretima i datumima koji su vezani uz povijesne događaje,
  • povijesnim kvartovima, tj. toponimima iz pučke predaje.

           

Imena ulica mogu imati i brojčane oznake. 

Neće se prihvaćati prijedlozi imena povijesno kontroverznih osoba i događaja.

Uz pisani prijedlog obavezno se dostavlja i obrazloženje koje mora sadržavati osnovne podatke o predloženom nazivu, posebno one koji su opredjeljujući kod predlaganja naziva (povijesnog datuma, toponimima i sl.). Jedna osoba može dati više prijedloga. Prijedlozi se podnose na obrascu koji se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Kada se inicijativa odnosi na ime neke osobe, ista mora sadržavati kratke biografske podatke i podatke koji se odnose na doprinos navedene osobe razvoju Općine Nedelišće, Međimurja  i/ili Republike Hrvatske.

Zaprimljene pisane inicijative Povjerenstvo za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Nedelišće će razmotriti u skladu s usvojenim kriterijima, a konačan prijedlog imena novoformiranih ulica u naselju Nedelišće će biti upućen na usvajanje Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

Pisana inicijativa može se uputiti osobno ili na adresu: Općina Nedelišće, Maršala Tita 1, 40305 Nedelišće s naznakom „Javni natječaj za predlaganje imena ulica u naselju Nedelišće“ – NE OTVARATI.

Rok za dostavu prijedloga je 10.02.2023. godine.

 

 

POVJERENSTVO ZA ODREĐIVANJE IMENA ULICA I TRGOVA NA PODRUČJU OPĆINE NEDELIŠĆE

 

KLASA:024-03/23-02/03

URBROJ:2109/12-02-23-3

Nedelišće, 25.01.2023.


Prilozi
Obrazac za prijedlog imena novoformiranih ulica u naselju Nedelišće
Grafički prikaz područja 
   
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće