JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2023. GODINU ZA PLAN ZELENOG DJELOVANJA - ZELENA AGENDA

Općina Nedelišće raspisala je Javni poziv za prijavu programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2023. godinu za Plan zelenog djelovanja - ZELENA AGENDA. Proračunom je za financiranje/sufinanciranje programa i projekata predviđen iznos od 10.000,00 Eura. Prijave na Javni poziv, zaprimaju se zaključno do 01.03.2023. godine do 24:00 sati.  

Natječaj i popratna dokumentacija

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće