Obavijest o upisima djece u Dječji vrtić „Zvončić“ za pedagošku godinu 2023./2024.

I.

U Dječji vrtić „Zvončić“  (u daljnjem tekstu: Vrtić) upisuju se djeca koja do 31. kolovoza 2023. godine navršavaju tri godine života pa do polaska u školu.
U program predškole obavezan je upis djece rođene od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2018., a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja.

II.

Zahtjev za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja, privola/suglasnost za roditelje i popis ostale obvezne dokumentacije preuzimaju se na web stranici Vrtića: www.djecjivrticzvoncic.hr
Uz privolu/suglasnost i  zahtjev za upis djeteta u program ranog i preškolskog odgoja i obrazovanja roditelj/skrbnik prilaže:


- rodni list ili izvadak iz matice rođenih djeteta za koje se zahtjev ispunjava
- potvrdu o mjestu prebivališta djeteta ili presliku osobne iskaznice
- presliku osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika
- potvrdu o radnom statusu oba roditelja/skrbnika, rješenje o invalidnosti, rješenje o mirovini, potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta
- potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
- potvrdu o obavljenom obveznom cijepljenju
- nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta- oštećenju funkcionalnih sposobnosti  Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ukoliko ga dijete posjeduje)
- za dijete roditelja žrtava/invalida Domovinskog rata- rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
- presliku dokumenta kojim se potvrđuje status samohranog roditelja ili roditelja jednoroditeljske obitelji
- presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji
- presliku rješenja o doplatku za djecu ili rješenje roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade
- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece- za svako malodobno dijete preslika rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih                                                                          

III.

Programi koje Vrtić ostvaruje tijekom pedagoške godine 2023./2024. su cjelodnevni 10- satni redovni program, program predškole i kraći program učenja engleskog jezika 

IV.

Predupisi djece u programe za pedagošku godinu 2023./2024. vršit će se od  8.5.2023.  do  19.5.2023. godine, u prostorijama Vrtića na adresi Uska 16 b, Nedelišće.

V.

Roditelj odnosno skrbnik koji po prvi put prijavljuje dijete dužan je u upisnom roku predati zahtjev s potrebnom dokumentacijom.

Zahtjev za upis sa svom potrebnom dokumentacijom dostavlja se od 8.5.2023. do  19.5.2023. godine, osobno svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 12,00 sati, na adresi Uska 16b Nedelišće, na predupis je potrebno doći s djetetom.

VI.

Rezultati predupisa objavit će se na mrežnim stranicama Vrtića i Osnivača te na oglasnim pločama Vrtića,  5.6.2023. godine.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće