OBAVIJEST JAVNOSTI O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA „MALENKA - ZAPAD“ U GORNJEM KURŠANCU

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Općina Nedelišće, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, kao nositelj izrade obavještava javnost

 

O IZRADI 

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA „MALENKA - ZAPAD“ U GORNJEM KURŠANCU

 

Općinsko vijeće Općine Nedelišće donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Malenka - zapad“ u Gornjem Kuršancu.

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog Urbanističkog plana mogu se dobiti u Općini Nedelišće, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Maršala Tita 1, 40305 Nedelišće, ili upitom na broj 040 / 821-107.

 

 UPU PODRUČJA „MALENKA - ZAPAD“ U GORNJEM KURŠANCU

 

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO

PRIVREMENI PROČELNIK
Tomislav Vučica, dipl.ing.građ.


KLASA:350-01/22-01/03
URBROJ:2109-12-04-23-10
Nedelišće, 31.05.2023.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće