Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

 
Objava biračima
Raspored dežurstava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Nedelišće  

Pravovaljane liste kandidata i Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća romske nacionalne manjine u Općini Nedelišće
  OBJAVA: 16.travnja 2023. godine u 19:45 sati

 

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća romske nacionalne manjine u Općini Nedelišće
 OBJAVA: 08.svibnja 2023. godine u 12:00 sati

 
Konačna odluka o rezultatima izbora za članove vijeća romske nacionalne manjine u Općini Nedelišće   
Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja - Izbori za članove vijeća romske nacionalne manjine u Općini Nedelišće 2023. godine  
   
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće