Javni poziv na predočavanje Elaborata

Na temelju članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV
NA PREDOČAVANJE ELABORATA

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na katastarskim česticama:
1268/1, 2811, 2813, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2826, 2827, 2829, 2837/2, 2841, 2842, 2843, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855/1, 2855/2, 2856, 2857/1, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2916, 2917, 2918, 2919/1, 2919/2, 2920, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2953 u K.O. NEDELIŠĆE;

404, 434/3, 470, 471, 472, 473/1, 473/2, 592, 593, 644, 653, 654, 1125, 1134, 1139, 1185, 1186, 1188, 1189, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202/1, 1202/2, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210/1, 1210/2, 1211, 1212/1, 1212/2, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1428, 1429, 1432, 1433, 1721/1, 1722, 1724, 2398, 2487/1, 2487/2, 2488, 2490, 2491, 2503, 3042/1, 3043, 3142, 3143, 3144/1, 3144/2, 3145, 3146/1, 3146/2, 3147/1, 3147/2, 3147/3, 3148/1,
3148/2, 3149, 3150, 3151, 3152/1, 3152/2, 3152/3, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161/1, 3161/2, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3208/2, 3209/1, 3209/2, 3210, 3211/1, 3211/2, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216/1, 3216/2, 3217, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3515, 3530 u K.O. GORNJI HRAŠĆAN i

735, 737, 738, 739, 746, 747, 768/1, 768/9, 1065, 1066, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1284, 1285, 1286, 1287, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1510/3, 1514/2, 1517/1, 1680, 1681, 2001 u k.o. TRNOVEC

o započinjanju postupka izrade geodetskog elaborata u svrhu provedbe lokacijske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC208, dionica Granični prijelaz Trnovec - Nedelišće (DC3), duljine 5.70 km, izdan od Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, KLASA: UP/I-350-05/23-01/000007, URBROJ: 2109-09-1/02-23-0009, Čakovec, 7.6.2023., pravomoćan 6.7.2023., na zahtjev investitora Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, koji će izraditi tvrtka Labos d.o.o., Pavlinska 5, Varaždin.

Pozivaju se nositelji stvarnih prava na gore navedenim česticama da se odazovu na ovaj poziv na predočenje geodetskog elaborata dana 6. 10. 2023. godine (petak) u vremenu od 10.00 do 11.00 sati u prostorijama Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, Nedelišće.

Za dodatne informacije možete se javiti na broj 042/215-275.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće