Energetska obnova općinske zgrade Nedelišće

EU fondovi  KK.04.2.1.04.0212 
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 370.430,79 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 911.389,29 HRK 
   

 

  EU fondovi ESIF

OPKK

 

 

 • Projekt je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 • Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na strukturnifondovi.hr
Korisnik: Općina Nedelišće
Ukupna vrijednost projekta: 1.175.052,31 kn
Prihvatljivi troškovi: 911.389,39 kn
EU sufinanciranje:  370.430,79 kn

Razdoblje provedbe projekta:Od početka obavljanja aktivnosti projekta, najranije od 01.siječnja 2014. godine ili od stupanja na Ugovora, pa do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, odnosno najkasnije 24 mjeseca od dana stupanja na snagu Ugovora ili do 31. prosinca 2022. godine, ovisno što nastupa ranije.


Kontakt osoba:

Sanja Zorković, voditeljica projekta
tel: 040/389-945
mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Opis projekta:

Općinska zgrada Nedelišće zgrada je javne namjene izgrađena 1981. godine. Zgrada je samostalni dio veće stambeno-poslovne zgrade sa sadržajima javne namjene. Predmetna zgrada je svojim volumenom potpuno odvojena od preostalog dijela pješačko kolnim prilazom i predstavlja samostalno uporabnu cjelinu. Glavnim projektom predviđena je toplinska zaštita vanjskog zida, toplinska zaštita stropa, zamjena vanjske stolarije, ugradnja novog sustava grijanja, novi sustav hlađenja i prozračivanja i zamjena unutarnje rasvjete. U svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti, izvedba radova na rekonstrukciji vanjske ovojnice grijanog dijela zgrade sastoji se od: rekonstrukcije(toplinske izolacije)vanjskih zidova pročelja, zamjena stolarije ovojnice i izvedba toplinske izolacije stropa prema tavanu. Dodatno se predviđa ugradnja lokalnih ventilacijskih uređaja s povratom topline u svaku radnu prostoriju čime se smanjuju ventilacijski gubici, a osigurava higijenska izmjena zraka tijekom grijanja. Elektrotehničkim projektom izvršila bi se zamjena unutarnje rasvjete sa učinkovitijom, dok je strojarskim projektom predviđena rekonstrukcija grijanja, zamjena sustava hlađenja te zamjena trenutno bojlera sa novim kondenzacijskim uređajem. Radovima iz glavnog projekta energetske obnove potrebna toplinska energija za grijanje zgrade u odnosu na postojeće stanje smanjuje se za 26.076,08 kWh/a, odnosno za 70,93% te bi zgrada nakon energetske obnove iz energetskog razreda D prešla u razred B.

Ciljevi projekta:

Obnovom energetske funkcionalne cjeline (ETC-a) projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe od 58,07 %.

Projektirana ušteda toplinske energije zadovoljava sektorski specifični kriterij prihvatljivosti definiran pozivom ref.br. KK.04.2.1.04, a to je ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta.

Aktivnosti projekta:

 • Izrada glavnog projekta energetske obnove ,
 • Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata prije provedene energetske obnove ( za zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina ne prelazi 250 m2),
 • Povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora,
 • Povećanje toplinske zaštite vanjskog zida
 • Povećanje toplinske zaštite poda prema tlu,
 • Povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru,
 • Zamjena vanjske stolarije,
 • Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanja postojećeg,
 • Zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja novim visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg,
 • Zamjena postojećeg sustava pripreme PTV-a sustavom koji koristi OIE,
 • Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom,
 • Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode,
 • Stručni nadzor građenja,
 • Projektantski nadzor,
 • Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja
 • Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove,
 • Upravljanje projektom i administracija,
 • Promidžba i vidljivost projekta

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Nedelišće.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće