Energetska obnova sportskog doma Macinec

EU fondovi  KK.04.2.1.04.0296
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 462.928,47 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 1.079.459,13 HRK 
   

 

  EU fondovi ESIF

OPKK

 

 

 • Projekt je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 • Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na strukturnifondovi.hr
Korisnik: Općina Nedelišće
Ukupna vrijednost projekta: 1.271.537,26 kn
Prihvatljivi troškovi: 1.079.459,13 kn
EU sufinanciranje: 462.928,47 kn


Razdoblje provedbe projekta: Od početka obavljanja aktivnosti projekta, najranije od 01.siječnja 2014. godine ili od stupanja na Ugovora, pa do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, odnosno najkasnije 24 mjeseca od dana stupanja na snagu Ugovora ili do 31. prosinca 2022. godine, ovisno što nastupa ranije.

Kontakt osoba:

Sanja Zorković, voditeljica projekta
tel: 040/389-945
mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Opis projekta:

Sportski dom Macinec izgrađen je 1982. godine. Nalazi se u lošem stanju i ima  izračunati energetski razred E (QH, nd, rel=165%). Glavnim projektom predviđena je rekonstrukcija vanjske ovojnice, rekonstrukciju instalacija i termotehničke instalacije koje uključuju obnovljive izvore energije.  Provedbom projekta  zgrada iz energetskog razreda E prelazi u energetski razred C. Sportski dom Macinec društvene je namjene i na korištenju je udrugama i mještanima Macinca. Stalni korisnici objekta su nogometni klub Macinec Centrometal i škola nogometa Petica, a objekt redovno koristi oko 100 korisnika. Realizacijom projektnog prijedloga energetske obnove sportskog doma potrebna toplinska energija za grijanje zgrade u odnosu na postojeće stanje smanjuje se za 17.829,60 kWh/a, odnosno za 58,07 %, te se zgrada iz energetskog razreda E dovodi u energetski razred C.

Ciljevi projekta:

Obnovom energetske funkcionalne cjeline (ETC-a) projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe od 58,07 %.

Projektirana ušteda toplinske energije zadovoljava sektorski specifični kriterij prihvatljivosti definiran pozivom ref.br. KK.04.2.1.04, a to je ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta.

Aktivnosti projekta:

 • Izrada glavnog projekta energetske obnove ,
 • Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata prije provedene energetske obnove ( za zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina ne prelazi 250 m2),
 • Povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora,
 • Povećanje toplinske zaštite vanjskog zida
 • Povećanje toplinske zaštite poda prema tlu,
 • Povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru,
 • Zamjena vanjske stolarije,
 • Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanja postojećeg,
 • Zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja novim visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg,
 • Zamjena postojećeg sustava pripreme PTV-a sustavom koji koristi OIE,
 • Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom,
 • Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode,
 • Stručni nadzor građenja,
 • Projektantski nadzor,
 • Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja
 • Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove,
 • Upravljanje projektom i administracija,
 • Promidžba i vidljivost projekta

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Nedelišće.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće