Izgradnja osnovne infrastrukture na području Gospodarske zone Goričica

EU fondovi  KK.03.1.2.03.0031
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 4.913.744,82 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 5.780.876,26 HRK 
   

 

  EU fondovi ESIF

OPKK

 

 

  • Projekt je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
  • Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na strukturnifondovi.hr
Korisnik: Općina Nedelišće
Ukupna vrijednost projekta: 6.993.662,76 kn
Prihvatljivi troškovi: 5.780.876,26 kn
EU sufinanciranje: 4.913.744,82 kn

Razdoblje provedbe projekta: od 1.srpnja 2019. godine do 01.srpnja 2020. godine

Kontakt osoba:

Sanja Zorković, voditeljica projekta
tel: 040/389-945
mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Opis projekta:

Projektom „Izgradnja osnovne infrastrukture na području Gospodarske zone Goričica „ je poticanje održivog gospodarskog i društvenog razvoja Općine Nedelišće što će se ostvariti kroz izgradnju osnovne infrastrukture i stavljanje u funkciju poduzetničke zone Goričica. Problem rješava probleme popunjenosti kapaciteta zona, nemogućnost daljnjeg širenja MSP u postojećim zonama, nepostojanje potpuno komunalno opremljenih poslovnih zona u regiji, nedovoljnih financijskih kapaciteta JLS-ova za ulaganje u osnovnu infrastrukturu  poslovnih zona. Svrga projektnog prijedloga je izgradnja osnovne infrastrukture kao preduvjet privlačenja investicija i omogućavanje širenja poslovanja poduzetnicima, stvaranje povoljne poduzetničke klime uz jačanje konkurentnosti MSP te mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.  Projektnim prijedlogom izgradit će se osnovna infrastruktura na području Zone što uključuje; izgradnju 869,0 m javne rasvjete i 14.443,30 m2 prometnica. Infrastruktura koja će se izgraditi ovim projektom je općeg karaktera te će je koristiti svi budući poduzetnici na području Zone.

Ciljevi projekta:

  • Izgrađeno 26.681 m2 fizičke infrastrukture. Izgradnjom navedenog izgrađenost koridora osnovne infrastrukture bit će 100%.
  • Intenzitet aktivacije zone 55%. Opremanjem zone privući će se ulaganja poduzetnika te će se aktivirati površina zone. Ukupna površina zone namijenjena poduzetničkim aktivnostima iznosi 164.570 m2 te će aktivirana površina zone na kojoj aktivno posluju poduzetnici u godini m+2 iznositi najmanje 90.892,87 m2 što odgovara intenzitetu 55%.
  • Porast broja poduzeća koje posluju u zonu=3. Izgradnjom osnovne infrastrukture stvorit će se preduvjet za prodaju zemljišta poduzetnicima. U zoni je oformljeno 10 parcela na kojima će u godini m+2 aktivno poslovati najmanje 3 poduzetnika.

Aktivnosti projekta:

  • Izrada projektno tehničke dokumentacije (provedeno),
  • Izgradnja osnovne infrastrukture Gospodarske zone Goričica,
  • Revizija projekta,
  • Upravljanje projektom i administracija,
  • Promidžba i vidljivost

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Nedelišće.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće