Rekonstrukcija „Glavne“ prometnice u naselju Pretetinec i izgradnja pješačke staze

EU fondovi  7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Bespovratna sredstva: 1.146.732,18 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 1.146.732,18 HRK 
   

 

  EU fondovi ESIF

OPKK

 

 

  • Projekt je financirala Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj
  • Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na strukturnifondovi.hr
  Korisnik: Općina Nedelišće
  Ukupna vrijednost projekta: 1.146.732,18 kn
  EU sufinanciranje: 1.146.732,18 kn
  Razdoblje provedbe projekta: Najduže 24 mjeseca od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava (22.studeni 2018.) do dana podnošenja zahtjeva za isplatu posljednje rate


  Kontakt osoba:

  Sanja Zorković, voditeljica projekta
  tel: 040/389-945
  mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Opis projekta:

  Projektom će se postići rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dužini od 918,98 m, sa projektiranim kolnikom širine 5,0 m, omeđen sa rubnikom 15/25 koji se izvodi 12 cm uzdignut od asfalta, polegnut kod kolnih ulaza. Rubnik 15/25 odvaja kolnik s desne strane od pješačke staze, a sa lijeve strane zelenog pojasa. Odvodnja oborinskih voda riješena je uzdužnim i poprečnim nagibima prema slivnicima, a odatle u oborinsku odvodnju naselja. Pješačka staza izvest će se s desne strane kolnika u dužini od 877,87 metara, a širina pješačke staze je 1,60 m.

  Ciljevi projekta:

  Ciljevi projekta koji će ostvariti provedbom projekta  su općeg i specifičnog karaktera.

  Opći cilj doprinosi razvoju i poboljšanju osnovne infrastrukture kako bi se potaknula gospodarska i socijalna aktivnost za uravnotežen rast, te poboljšanje životnih i radnih uvjeta u ruralnom području.

  Specifični ciljevi će se ostvariti na način da se će se nerazvrstanom cestom povezati javni objekti (kapelica, nogometno igralište, dom kulture, vatrogasno spremište) poslovni (tiskara Letis, auto Goldi) i drugi infrastrukturni objekti.

  Cesta će se spojiti i na cestu višeg ranga  LC 20052 koje se nalazi pod upravom Županijskih cesta Međimurske županije i spaja naselja G.Hrašćan – Pretetinec.

  Rekonstrukcija ceste će omogućiti neometano odvijanje prometa na području naselja, a time i općine. Poboljšati će se kvaliteta, izgled i sigurnost prometne mreže, kvaliteta življenja na području naselja i općine te revitalizirati naselje.

  Aktivnosti projekta:

  • Priprema i izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstane ceste (obuhvaća izradu Glavnog projekta, izdavanje građevinske dozvole),
  • Proces pripreme dokumentacije za prijavu na natječaj Mjeru 7.2.2.,
  • Prijava projekta na natječaj i slanje zahtjeva za potporu,
  • Provedba postupka javne nabave za rekonstrukciju nerazvrstane ceste sa pješačkom stazom,
  • Odabir izvođača radova,
  • Rekonstrukcije nerazvrstane ceste,
  • Odluka o dodjeli sredstava,
  • Sklapanje ugovora o financiranju,
  • Otvorenje rekonstruirane nerazvrstane ceste,
  • Podnošenje Zahtjeva za isplatu potpore.Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Nedelišće.

   

  Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Nedelišće.

   

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće