Dječje igralište "Dolić" u Nedelišću

EU fondovi  Operacija 7.4.1. - Podmjera 19.2
Provedba operaciju unutar CLLD strategije
Bespovratna sredstva: 300.000,00 HRK 
Vrijednost projekta: 450.775,00 HRK 
   

 

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ

EUROPA ULAŽE U RURALNA PODRUČJA

 • Projekt je financirala Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

 • Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na strukturnifondovi.hr
Korisnik: Općina Nedelišće
Ukupna vrijednost projekta: 450.775,00 kn
EU sufinanciranje: 300.000,00 kn

 

Opis projekta:

Projekt obuhvaća izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u dijelu naselja Nedelišće koje se po lokalnom nazivu naziva Dolić. Provedbom projekta izgraditi će se dječje igralište opremljeno suvremenim igralima i spravama za rekreaciju sa gumenom podlogom te odbojkaškim igralištem. Također će biti opremljeno klupom za dojenje, klupama za sjedenje, koševima za otpatke i biti u potpunosti ograđeno. Sva igrala i sprave ispunjavati će norme koje potvrđuju sigurno korištenje

Cilj projekta:

Opći cilj doprinosi razvoju i poboljšanju opće društvene infrastrukture na način što će se izgradnjom i opremanjem dječjeg igrališta u dijelu naselja Nedelišće koje se po lokalnom nazivu naziva Dolić, poboljšati uvjeti za kvalitetno odrastanje djece od najmlađih uzrasta pa sve do tinejdžerske dobi.

Novo dječje igralište stvoriti će uvjete za djecu, mlade i cijele obitelji za kvalitetno provođenje slobodnog vremena na otvorenom sa širokim spektrom rekreativnih aktivnosti. Posljedično će se povećati svijest djece i mladih o važnosti boravka na otvorenom i bavljenja rekreacijom uz druženje sa vršnjacima te u konačnici zadržati mlade u ruralnom području koje će im pružiti kvalitetnu osnovu za osobni razvoj uz ostanak na selu.

Aktivnosti:

 1. Prijava projekta na natječaj LAG-a,
 2. Provedba postupka nabave za projekt,
 3. Odabir izvođača radova,
 4. Podnošenje drugog dijela Zahtjeva za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
 5. Ishođenje Odluke o dodjeli sredstava,
 6. Izvođenje radova na izgradnji dječjeg igrališta,
 7. Opremanje dječjeg igrališta,
 8. Tehnički pregled,
 9. Otvorenje dječjeg igrališta,
 10. Izvještavanje prema LAG- u i Agenciji,
 11. Podnošenje Zahtjeva za isplatu potpore i
 12. Promocija i vidljivost projekta

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Nedelišće.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće