IZGRADNJA I OPREMANJE CENTRA ZA STARIJE OSOBE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

EU fondovi 

NPOO.C4.3.R3-14.01.0026

Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)

Ukupna vrijednost projekta: 11.487.228,64 EUR 
Ukupno prihvatljivi troškovi: 11.487.228,64 EUR 
Bespovratna sredstva:  6.138.048,53 EUR 

 

Projekt je financirala Europska unija iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti

 

Korisnik: Općina Nedelišće
Partner: Međimurska županija
Ukupna vrijednost projekta: 11.487.228,64 EUR
Bespovratna sredstva: 6.138.048,53 EUR
Razdoblje provedbe: 02.10.2023. – 02.06.2026.
Kontakt osoba: Ninoslav Bistrović, 040 389 949, mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  

Opis projekta:
Svrha projekta je uspostaviti Centar za starije osobe Međimurske županije izgradnjom, opremanjem i povećanjem izvaninstitucionalnih i institucionalnih usluga. Ostvarenjem ovog cilja doprinosimo svrsi Poziva te poboljšavamo dostupnost integrirane cjelovite skrbi za starije osobe unaprjeđenjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga za starije osobe. Kako na području Međimurske županije nema dovoljnih smještajnih kapaciteta za funkcionalno ovisne osobe kojima je potrebna pomoć druge osobe, projektom će se doprinijeti boljem i dostupnijem rješavanju potreba osoba kojima se ni uz izvaninstitucionalne usluge ne mogu zadovoljiti potrebe dugotrajne skrbi. Izgradnjom i opremanjem će se omogućiti osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti ili drugih demencija (srednji/ teški stadij bolesti), četvrti stupanj usluge smještaja adekvatan smještaj sa svim propisanim standardima skrbi, a prema pripremljenoj projektno- tehničkoj dokumentaciji koja slijedi odredbe Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga.

Budući da je u Međimurskoj županiji kroničan nedostatak smještajnih kapaciteta upravo za osobe s teškim oblicima demencije, a time i adekvatne sustavne skrbi za njih, uspostavom Centra će se problem nedostatka smještajnih kapaciteta i neadekvatne skrbi za najranjiviju skupinu starijih osoba ublažiti. Osim institucionalne skrbi, novouspostavljeni Centar će pružati i niz izvaninstitucionalnih usluga koje će biti dostupne svim starijim osobama iznad 65 godina. Izvaninstitucionalnim usluga Centra će se poboljšati kvaliteta života starijih osoba koje ostaju u svojim domovima. Centar za starije osobe Međimurske županije će nuditi ukupno 12 usluga od kojih je 11 izvaninstitucionalnih i to:

 • usluga smještaja za starije osobe za vrijeme privremene spriječenosti njegovatelja,
 • usluga pružanja savjetovanja, psihosocijalnog savjetovanja i psihosocijalne podrške,
 • usluga psihosocijalne terapije s mogućnošću pružanja usluge na lokaciji korisnika,
 • usluga u kući što uključuje organizirana prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljene drugih svakodnevnih potreba,
 • usluga cjelodnevnog boravka i aktivnosti starijih osoba,
 • usluga poludnevnog boravka i aktivnosti starijih osoba,
 • usluga integrirane skrbi za starije osobe povezivanjem socijalnih usluga i zdravstvene skrbi na primarnoj razini osiguranjem prostora i opreme za rad liječnika obiteljske medicine i stomatologa,
 • usluga organizacija radionica za unaprjeđenje digitalnih vještina, rekreativne aktivnosti za starije i slabije pokretne osobe, organizacija tribina i edukacija,
 • usluga fitnesa za starije osobe sa stručnim vodstvom,
 • usluga fizikalne terapije u kući,
 • posudionica orto pomagala i sl.

Institucionalna usluga Centra je dugotrajna skrb starijih osoba koje su funkcionalno ovisne i zaseban odjel za smještaj osoba s Alzheimerovom bolesti i drugim demencijama. Činjenica jest, kao i u ostatku Hrvatske da se udio starijeg stanovništva u Međimurskoj županiji povećava te se potreba za ovakvim uslugama, institucionalnim i izvaninstitucionalnim iz godine u godinu povećavaju. Tempo života mlađih generacija koje bi trebale brinuti za svoje najbliže u starijoj dobi, primorava ih da se okrenu dostupnim institucionalnim i izvaninstitucionalnim oblicima skrbi svojih najbližih. Ovaj trend je izraženiji u Međimurskoj županiji gdje veći dio stanovnika radi u bližim državama EU poput Slovenije, Austrije i Njemačke te ovakvi vidovi skrbi postaju jedini adekvatni za održanje pristojne razine kvalitete života starijeg stanovništva. U Međimurskoj županiji postoje razne organizacije civilnog društva poput Društva tjelesnih invalida Međimurske županije, Društvo multiple skleroze Međimurske županije, Centar za pomoć u kući Međimurske županije te 20.07.2023. 13:50 PROJEKT 9/33 organizacija Crvenog križa koje pružaju neki oblik izvaninstitucionalne usluge na području županije. Nije zgorega spomenuti i projekt Zaželi koji se provodi od samih početaka njegove provedbe u niz jedinica lokalne samouprave na području Međimurske županije. Ali je problem što za ovakav vid izvaninstitucionalne skrbi financiranje nije stalno, već ovisi o mogućnostima i pozivima za sufinanciranje ovakvih vrsta usluga iz nacionalnih ili EU fondova. Posebno o ovakvom obliku financiranja svojih usluga i provedbe programa skrbi ovise upravo organizacije civilnog društva koje najviše brinu o potrebitim osobama. Budući da financiranje nije kontinuirano, već samo u razdoblju provedbe prijavljenih projekata, Centar će ublažiti ovakvu trenutačnu situaciju u skrbi na području Međimurske županije.

Centar za starije osobe Međimurske županije bit će pozicioniran u Općini Nedelišće zbog strateškog položaja i dobre prometne povezanosti s ostalim područjima Međimurske županije i susjedne Varaždinske županije. Položajem između dva gradska centra na sjeveru Hrvatske pozicioniranje Centra za starije osobe Međimurske županije je u pogledu pružanja i dostupnosti socijalnih usluga razumno i strateški promišljeno te će usluge biti dostupne i za stanovnike susjedne županije, posebno onih područja koja gravitiraju Međimurskoj županiji.

Aktivnosti kojima će se uspostaviti Centar za starije osobe Međimurske županije su:

 1. priprema i izrada projektno- tehničke dokumentacije koja je bila izrađena prije same prijave projektnog prijedloga kako bi se mogle ishoditi sve potrebne dozvole za izgradnju nove građevine (Idejni projekt, Glavni projekt, Troškovnici te Građevinska dozvola),
 2. izgradnja nove građevine- Centar za starije osobe Međimurske županije , budući da ne postoji adekvatan postojeći prostor na području Međimurske županije koji bi zadovoljio potrebe koje ima ciljna skupina ovog projekta i mjerila koja su propisana Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga,
 3. opremanje objekta- Centar za starije osobe Međimurske županije kojim će se nabaviti oprema potrebna za pružanje smještaja za funkcionalno ovisne korisnike o pomoći druge osobe te oprema za pružanje svih ostalih usluga koje će nuditi Centar za starije osobe Međimurske županije,
 4. nabava vozila koja će se koristiti za pružanje kvalitetnih izvaninstitucionalnih usluga te za učinkovito pružanje usluga stacioniranim korisnicima Centra,
 5. informiranje i vidljivost koje obuhvaćaju aktivnosti informiranja s ciljem podizanja vidljivosti aktivnosti projekta i rezultata te financiranja EU.

Rezultati koje će polučiti provedba projektnih aktivnosti su:

 • izgrađen i opremljen Centar za starije osobe Međimurske županije s opremom potrebnom za smještaj za funkcionalno ovisne korisnike o pomoći druge osobe te opremom za pružanje svih ostalih usluga koje će biti dostupne korisnicima Centra,
 • nabavljeno vozilo za pružanje kvalitetnih izvaninstitucionalnih usluga korisnicima takvih usluga, pogotovo ako nisu u mogućnosti koristiti na bilo koji način javni prijevoz te za učinkovito pružanje usluga stacioniranim korisnicima Centra,
 • osigurana vidljivost projekta i informirane ciljne skupine i krajnji korisnici projekta.

Ciljne skupine ovog projekta su osobe stare 65 i više godina kojima će biti omogućene izvaninstitucionalne usluge Centra za starije osobe Međimurske županije. Intencija će osnivača biti da sve osobe starije od 65 godine koje se nalaze na području Međimurske županije, a žive u svom domu imaju kroz ovaj Centar osiguran neki oblik izvaninstitucionalne skrbi, sve prema potrebi svakog od korisnika. Također će se Centrom omogućiti institucionalni oblik skrbi za starije osobe , funkcionalno ovisne korisnike

kojima je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljenu svih potreba u punom opsegu te kojima ni uz izvaninstitucionalne usluge ne mogu biti zadovoljene potrebe dugotrajne skrbi i to:

 • starije osobe trećeg stupnja usluge u skladu s Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga te
 • osobe oboljele od Alzheimerove bolesti ili drugih demencija , četvrti stupanj usluge smještaja u skladu s Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga.

Krajnji korisnici projekta su obitelji korisnika Centra za starije osobe Međimurske županije, i onih koji će koristiti izvaninstitucionalne usluge Centra i onih koji će biti stacionirani u Centru te cjelokupna lokalna zajednica Međimurske županije . Ovim projektom podići će se kvaliteta socijalne skrbi starije populacije Međimurske županije, a posebno će se sustavno podići kvaliteta brige o najpotrebitijim članovima lokalne zajednice, osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti ili nekog oblika demencije.

U vezi s rješavanjem rizika povezanih s načelom DNSH za ovu investiciju, projekt će doprinijeti značajno okolišnom cilju 1. Ublažavanje klimatskih promjena s time što će novoizgrađena zgrada biti zgrada gotovo nulte energije (nZEB) kako je i propisano prema Direktivi o energetskoj učinkovitosti zgrada, a bit će opremljena i dizalicom topline zrak/ voda (aerotermalna energija). Za pripremu potrošne tople sanitarne vode koristit će se sunčeva energija kao obnovljivi izvor energije ili otpadna toplina s dizalice topline kada ista radi u režimu hlađenja.

Projekt će doprinijeti i svim ostalim okolišnim ciljevima:

 1. Prilagodbe klimatskim promjenama,
 2. Održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa,
 3. Kružno gospodarstvo, uključujući prevenciju i recikliranje otpada,
 4. Prevencija i kontrola onečišćenja zraka, voda i tla,
 5. Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava kako bi se ispunilo načelo DNSH kako je propisano Uredbom (EU) 2020/852 Europskog Parlamenta i Vijeća te samim Pozivom

Rezultati projekta:

 1. Rezultat - Uspostavljen Centar za starije osobe Međimurske županije
 2. Rezultat - Stvoreni smještajni kapaciteti za funkcionalno ovisne starije osobe (III. i IV. stupanj usluge prema Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga)
 3. Rezultat - Stvoreni kapaciteti za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga za starije osobe

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Nedelišće.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće