JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI ZA KONTROLU PLODNOSTI TLA NA PODRUČJU OPĆINE NEDELIŠĆE U 2024. GODINI

Temeljem Sporazuma o provedbi Projekta «Kontrola plodnosti tla na području Međimurske županije, KLASA:320-01/24-01/04, URBROJ:2109-12-01-24-3, od 03.07.2024. godine, Općina Nedelišće objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za provođenje programa Kontrola plodnosti tla na području Općine Nedelišće u 2024. godini.

Korisnici potpore su obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području općine Nedelišće upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Maksimalan broj uzoraka tla koji se može dodijeliti jednom poljoprivrednom gospodarstvu je 5 (pet).

Prednost kod dobivanja potpore za parcele za koje se traži analiza plodnosti tla imaju parcele koje se nalaze na području k.o. Črečan, Dunjkovec, Gornji Hrašćan, Macinec, Nedelišće, Pretetinec, Pušćine, Slakovec, Trnovec i Kuršanec.

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava koja su određena Sporazumom o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla na području Međimurske županije“, odnosno najkasnije do 19.07.2024. godine, što je ujedno i krajnji rok za dostavu zahtjeva.

PRILOZI

Javni poziv
Obrazac zahtjeva

Izbor jezika