OBAVIJEST O OBJAVI OBAVIJESTI O UPISIMA DJECE U DJEČJI VRTIĆ „ZVONČIĆ“ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

 I.

 U Dječji vrtić „Zvončić“  (u daljnjem tekstu: Vrtić) upisuju se djeca koja do 31. kolovoza 2024. godine navršavaju jednu godinu života pa do polaska u školu.

 U jasličke programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši jednu godinu života (djeca rođena 2022. i 2023.).

 U vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši tri godine života ( djeca rođena  2018., 2019., 2020., i 2021.) i djeca s odgodom upisa u 1. razred škole.
 U program predškole obavezan je upis djece rođene od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019., a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja.

 

II.

  Zahtjev za upis djece u program ranog i  predškolskog odgoja i obrazovanja, privola/suglasnost za roditelje i popis ostale obvezne dokumentacije preuzimaju se na web stranici Vrtića: www.djecjivrticzvoncic.hr

  Uz privolu/suglasnost i  zahtjev za upis djeteta u program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja roditelj/skrbnik prilaže:
- rodni list ili izvadak iz matice rođenih djeteta za koje se zahtjev ispunjava
- potvrdu o mjestu prebivališta djeteta ili presliku osobne iskaznice
- presliku osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika
- potvrdu o radnom statusu oba roditelja/skrbnika, rješenje o invalidnosti, rješenje o mirovini, potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta
- potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
- potvrdu o obavljenom obveznom cijepljenju protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja
- nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta- oštećenju funkcionalnih sposobnosti  Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ukoliko ga dijete posjeduje)
- za dijete roditelja žrtava/invalida Domovinskog rata- rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
- presliku dokumenta kojim se potvrđuje status samohranog roditelja ili roditelja jednoroditeljske obitelji
- presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji
- presliku rješenja o doplatku za djecu ili rješenje roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade
- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece- za svako malodobno dijete preslika rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih
                                                                           

III.

  Programi koje Vrtić ostvaruje tijekom pedagoške godine 2024./2025. su cjelodnevni 10- satni redovni program, program predškole, kraći program učenja engleskog i njemačkog  jezika i kraći program dječjeg folklornog stvaralaštva.

 

IV.

 Predupisi djece u programe za pedagošku godinu 2024./2025. vršit će se od  6.5.2024.  do  17.5.2024. godine od 8:00 do 12:00 sati, u prostorijama Vrtića na adresi Uska 16 b, Nedelišće.

 

V.

  Roditelj odnosno skrbnik koji po prvi put prijavljuje dijete dužan je u upisnom roku predati zahtjev s potrebnom dokumentacijom, na predupis je potrebno doći s djetetom.


VI.

Rezultati predupisa objavit će se na mrežnim stranicama Vrtića i Osnivača te na oglasnim pločama Vrtića,  5.6.2024. godine.

Izbor jezika