OBAVIJEST O POČETKU UVIDA U PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU NEDELIŠĆE

Općina Nedelišće obavještava javnost o početku javnog uvida u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za općinu Nedelišće.

Zainteresirani građani uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za općinu Nedelišće mogu izvršiti u prostorijama Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće, radnim danom od 29. travnja 2024. godine do 14. svibnja 2024. godine, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.

Zainteresirane osobe mogu dati primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida.

 

NAČELNIK OPĆINE NEDELIŠĆE
Nikola Novak


KLASA: 945-01/24-01/04
URBROJ: 2109-12-01-24-1
Nedelišće, 24.04.2024.

PRILOZI

Prijedlog Izmjena i dopuna PRPZ
Kartografski prikaz
Prilog - Tablica 1

Izbor jezika