OTVORENI JAVNI POZIV (TRAJNI) PRIPADNICIMA CILJANE SKUPINE ZA SUDJELOVANJU U PROJEKTU „ZAJEDNO ŽELIMO LIJEPU STAROST“ U OKVIRU POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

ZAŽELI

Temeljem odredbi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0578, ZAjedno ŽElimo LIjepu starost, i članka 48. Statuta Općine Nedelišće „Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/21) Općinski načelnik Općine Nedelišće objavio je

 

OTVORENI JAVNI POZIV (TRAJNI)

PRIPADNICIMA CILJANE SKUPINE ZA SUDJELOVANJU U PROJEKTU „ZAjedno ŽElimo LIjepu starost“ U OKVIRU POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

 

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi.

Odabranim projektom ZAjedno ŽElimo LIjepu starost Općine Nedelišće predviđeno je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina), i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Pravo sudjelovanja u projektu imaju samo pripadnici ciljane skupine koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. Osoba starija od 65 godina koja živi u samačkom kućanstvu, te mjesečni prihodi ne prelaze iznos 120% od prosječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažem od 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (trenutno-za siječanj 2024.: 820,00 eura) i koja istovremeno ne koristi slijedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja te osobne asistencije koju pruža osobni asistent,
 2. Osoba koja živi u dvočlanom kućanstvu, te mjesečni prihodi ne prelaze iznos 200% od prosječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažem od 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (trenutno-za siječanj 2024.: 1.640,00 eura) i koja istovremeno ne koristi slijedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja te osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
 3. Osobe koje žive u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina, te mjesečni prihodi ne prelaze iznos 300% od prosječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažem od 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (trenutno-za siječanj 2024.: 2.460,00 eura) i koji istovremeno ne koriste slijedeće usluge -usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

4.Osobe starije od 18 godina s invaliditetom trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta koje žive u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina i koje istovremeno ne koriste usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Popunjen Obrazac 1. Prijava na Otvoreni Javni poziv mogu podnijeti svi pripadnici ciljane skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete, zajedno s dokaznom dokumentacijom kojom to potvrđuju:

Za osobe starije od 65 godina:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
 2. Potvrda Porezne uprave o dohotku ili popunjen i potpisani Obrazac 2. Izjava o davanju privole za izdavanje Potvrde Porezne uprave,
 3. popunjen i potpisan Obrazac 3. Izjava pripadnika ciljane skupine o broju članova kućanstva,
 4. Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi slijedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent ili Obrazac 4. Izjava o davanju privole za izdavanje Potvrde/Izjave HZSR.

Za odrasle osobe s invaliditetom:

 1. Preslika osobne iskaznice putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
 2. Popunjen i potpisan Obrazac 3. Izjava pripadnika ciljane skupine o broju članova kućanstva,
 3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti,
 4. Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent odnosno da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj ili Obrazac
 5. Izjava o davanju privole za izdavanje Potvrde/Izjave HZSR-OI.

Popunjavanjem obrazaca koji se nalaze uz prilog ovog Javnog poziva za sudjelovanjem u projektu svaki zainteresirani pripadnik ciljane skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“, te da se u druge potrebe neće koristiti.

OBAVEZNO: Svi zainteresirani pripadnici ciljane skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete iz ovog Otvorenog Javnog poziva obrasce za prijavu mogu preuzeti osobno u prostorijama Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, 40305 Nedelišće, svakim radnim danom, ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom u vremenu od 7-15 sati, srijedom 7-16:30 sati i petkom do 13:30 sati i na službenoj web stranici (www.nedelisce.hr).

Pripadnici ciljane skupine ulaze u projektnu aktivnost za cijelo vrijeme trajanja ovog Javnog poziva, a po zadovoljenju uvjeta propisanih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0578 ZAjedno ŽElimo LIjepu starost.

Preuzeti i ispunjeni obrasci mogu se predati svakim radnim danom ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom u vremenu od 7-15 sati, srijedom 7-16:30 sati i petkom do 13:30 sati, u prostorije Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, 40305 Nedelišće ili putem adrese elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

Kontakt za dodatne informacije:

Sara Međumurac
Viša referentica za fondove i opće poslove
Telefon: 099 4630809
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

  

NAČELNIK OPĆINE NEDELIŠĆE

Nikola Novak


KLASA: 442-01/24-01/02
URBROJ: 2109-12-01-24-3
Nedelišće, 26.02.2024.

PRILOZI

Javni poziv za korisnike
Prijavni obrazac
Izjava o članovima zajedničkog kućanstva
Izjava o davanju privole za izdavanje Potvrde HZSR
Izjava o davanju privole za izdavanje Potvrde HZSR-OI
Izjava o davanju privole za izdavanje Potvrde porezne uprave
ESF+

Izbor jezika