Javna nabava

Javna nabava Općine Nedelišće

Postupci javne nabave se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi („NN" broj 120/16).

Općina Nedelišće

M. Tita 1, Nedelišće

OIB: 78324830528

URL: www.nedelisce.hr

 

 

Tel: 040 821 107

Fax: 040 821 135

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave NN 65/2017
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave NN 65/2017
 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi NN 65/2017
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva NN 102/1310/14120/1426/15
 • Uredba o objavama javne nabave NN 10/12
 • Uredba o objavama i evidenciji javne nabave NN 77/084/0952/10
 • Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama NN 10/12
 • Zakon o javnoj nabavi NN 120/16
 • Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi NN 10/12
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave NN 06/12125/14
 • Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) NN 06/12
 • Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi NN 19/12
 • Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave NN 18/13127/1374/14

Spriječavanje sukoba interesa i korupcije

Izjava o nepostojanju sukoba interesa načelnika - Nikola Novak

Izjava o nepostojanju sukoba interesa zamjenika načelnika - Zlatko Marciuš

   

Dokumenti

Dokument Datum objave  
4. Izmjene i dopune plana nabave za 2024. godinu 05.04.2024
3. Izmjene i dopune plana nabave za 2024. godinu 19.03.2024
2. Izmjene i dopune plana nabave za 2024. godinu 06.03.2024
1. Izmjene i dopune plana nabave za 2024. godinu 16.02.2024
Plan nabave za 2024. godinu 04.01.2024

Dokument Datum objave  
VI. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu 21.12.2023
V. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu 07.12.2023
IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu 10.11.2023
III. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu 01.09.2023
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu 07.07.2023
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu 09.05.2023
Plan nabave za 2023. godinu 10.01.2023

Dokument Datum objave  
V. ID Plana nabave za 2022. godinu 28.12.2022
IV. ID Plana nabave za 2022. godinu 01.09.2022
III. ID Plana nabave za 2022. godinu 30.06.2022
II. ID Plana nabave za 2022. godinu 26.05.2022
I. ID Plana nabave za 2022. godinu 04.03.2022
Plan nabave za 2022. godinu 04.01.2022

Dokument Datum objave  
V. ID plana nabave za 2021. godinu 15.12.2021
IV. ID plana nabave za 2021. godinu 15.11.2021
III. ID plana nabave za 2021. godinu 15.07.2021
II. ID plana nabave za 2021. godinu 24.05.2021
I. ID plana nabave za 2021. godinu 01.04.2021
Plan nabave za 2021. godinu 07.01.2021

Dokument Datum objave  
VI. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu 26.11.2020
V. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu 12.10.2020
IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu 14.09.2020
III. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu 02.07.2020
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu 22.04.2020
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu 04.02.2020
Plan nabave za 2020. godinu 09.01.2020

Dokument Datum objave  
VI. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu 09.01.2020
V. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu 29.11.2019
IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu 10.09.2019
III. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu 08.07.2019
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu 17.05.2019
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu 05.03.2019
Plan nabave za 2019. godinu 04.01.2019

Dokument Datum objave  
VI. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu 21.12.2018
V. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu 04.12.2018
IV. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu 01.10.2018
III. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu 20.07.2018
II. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu 17.05.2018
I. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu 03.05.2018
Plan nabave za 2018. godinu 17.01.2018

Dokument Datum objave  
IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu 21.12.2017
III. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu 02.11.2017
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu 12.07.2017
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu 31.05.2017
Plan nabave za 2017. godinu 18.01.2017

Dokument Datum objave  
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu 29.09 2016
Plan nabave za 2016. godinu 12.01 2016

Dokument Datum objave  
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu 23.12 2015
Plan nabave za 2015. godinu 24.02 2015

Dokument Datum objave  
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu 24.02 2015
Plan nabave za 2014. godinu 18.03 2014

Dokument Datum objave  
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu 18.03 2014
Plan nabave za 2013. godinu 18.03 2014

Dokument Datum objave  
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu 28.12 2012
Plan nabave za 2012. godinu 11.01 2012

Loading...
 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi  
I. izmjene Pravilnika o jednostavnoj nabavi
II. izmjene Pravilnika o jednostavnoj nabavi
   


Prethodna savjetovanja

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Općina Nedelišće, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provodi postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Na prethodno savjetovanje stavlja se:

 • opis predmeta nabave,
 • tehničke specifikacije,
 • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
 • kriterije za odabir ponude, i
 • posebni uvjeti za izvršenje ugovora.


Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti na adresu e-pošte: jn-savjetovanje@nedelisce.hr

Nakon svakog provedenog savjetovanja, Općina Nedelišće razmatra sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izrađuje izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ih objavljuje na svojim službenim Internet stranicama.

Predmet nabave: OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI USLUGA PROJEKTIRANJA I RADOVA NA IZGRADNJI DJEČJEG VRTIĆA U NEDELIŠĆU
Evidencijski broj nabave: 406-01/23-01/39-1
CPV oznaka: 45214100-1 Građevinski radovi na zgradama za dječji vrtić
Tip postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja: 28.11.2023. - 04.12.2023.
Predmet nabave: OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI RADOVA NA IZGRADNJI DOMA KULTURE PARAG – FAZA 2
Evidencijski broj nabave: 406-01/23-01/34
CPV oznaka: 45212300-9 Građevinski radovi na zgradi za umjetnost i kulturu
Tip postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja: 04.09.2023. - 11.09.2023.
Predmet nabave: OTVORENI POSTUPKAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI RADOVA NA ISKOPU I IZRADI TAMPONA ZA IZGRADNJU PROMETNICA STAMBENE ZONE „ZAVRTJE“ U NEDELIŠĆU, FAZA 1, 18, 3, 4, 5 I DIO FAZE 12
Evidencijski broj nabave: 406-01/23-01/32
CPV oznaka: 45233100-0 Građevinski radovi na autocestama, cestama
Tip postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja: 04.09.2023. - 11.09.2023.
Predmet nabave: OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI RADOVA REKONSTRUKCIJE PJEŠAČKE STAZE NA DIJELU ČAKOVEČKE ULICE U NEDELIŠĆU, SJEVERNA STRANA DIONICE OD CENTRA NASELJA DO GROBLJA NEDELIŠĆE
Evidencijski broj nabave: 406-01/23-01/30
CPV oznaka: 45233161-5 Građevinski radovi na pješačkim stazama
Tip postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja: 13.07.2023. - 20.07.2023.
Predmet nabave: OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI RADOVA NA IZGRADNJI DOMA KULTURE PARAG – FAZA 2
Evidencijski broj nabave: 406-01/23-01/28
CPV oznaka: 45212300-9 Građevinski radovi na zgradi za umjetnost i kulturu
Tip postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja: 07.07.2023. - 14.07.2023.
Predmet nabave: Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti radova na izgradnji područnog dječjeg vrtića s kuhinjom u naselju Dunjkovec
Evidencijski broj nabave: 406-01/23-01/26 - 1
CPV oznaka: 45214100-1 Građevinski radovi na zgradama za dječji vrtić
Tip postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja: 17.05.2023. - 22.05.2023.
Predmet nabave: OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI RADOVA REKONSTRUKCIJE DIJELA ŽC2015 I TRNAVSKE ULICE SA PJEŠAČKIM STAZAMA U NEDELIŠĆU
Evidencijski broj nabave: 406-01/23-01/16
CPV oznaka: 45233129-9 Građevinski radovi na raskrižju
Tip postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja: 03.04.2023. - 09.04.2023.
Predmet nabave: OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI RADOVA REKONSTRUKCIJE DIJELA ŽC 2015 SA OBORINSKOM ODVODNJOM I IZGRADNJOM PJEŠAČKE STAZE U SLAKOVCU
Evidencijski broj nabave: 406-01/23-01/17
CPV oznaka: 45233120-6 Građevinski radovi na cesti
Tip postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja: 03.04.2023. - 09.04.2023.
Predmet nabave: Otvoreni postupak javne nabave radova na izgradnji doma kulture Parag-faza 1
Evidencijski broj nabave: 406-01/21-01/31 - 1
CPV oznaka: 45212300-9 Građevinski radovi na zgradi za umjetnost i kulturu
Tip postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja: 25.08.2021. - 31.08.2021.
Predmet nabave: RADOVI NA REKONSTRUKCIJI I IZGRADNJI DIJELA PJEŠAČKE STAZE U ČAKOVEČKOJ ULICI U NEDELIŠĆU OD RASKRIŽJA ULICE A. G. MATOŠA DO KRUŽNOG TOKA
Evidencijski broj nabave: 406-01/20-01/43-1
CPV oznaka: 45233161-5 Građevinski radovi na pješačkim stazama
Tip postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja: 15.07.2020. - 22.07.2020.
Predmet nabave: OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI NA IZGRADNJI PARKIRALIŠTA B NA JUŽNOJ STRANI GROBLJA U NEDELIŠĆU
Evidencijski broj nabave: 406-01/20-01/38-1
CPV oznaka: 45223300-9 Građevinski radovi na parkiralištima
Tip postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja: 09.07.2020. - 15.07.2020.
Predmet nabave: Radovi na rekonstrukciji prometnice i izgradnji pješačke staze u ulici Karlović Vinka u naselju Nedelišće
Evidencijski broj nabave: 406-01/20-01/37-1
CPV oznaka: 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji
Tip postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja: 02.07.2020. - 09.07.2020.
Predmet nabave: OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI IZGRADNJE I OPREMANJA DJEČJEG IGRALIŠTA DOLIĆ U NEDELIŠĆU
Evidencijski broj nabave: 2020/S 0F2-0017606
CPV oznaka: 37535200-9 Oprema za dječja igrališta
Tip postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja: 06.05.2020. - 26.05.2020.
Predmet nabave: OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI RADOVA NA IZGRADNJI PROMETNICA, OBORINSKE KANALIZACIJE, JAVNE RASVJETE I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE U GOSPODARSKOJ ZONI GORIČICA
Evidencijski broj nabave: 406-01/19-01/46
CPV oznaka: 45233161-5 Građevinski radovi na pješačkim stazama
Tip postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja: 31.10.2019. - 06.11.2019.
Predmet nabave: Nabava male vrijednosti radova na izgradnji prometnica, oborinske kanalizacije, javne rasvjete i elektroničke komunikacijske infrastrukture u Gospodarskoj zoni Goričica
Evidencijski broj nabave:  406-01/19-01/46 - 1
CPV oznaka:  45233120-6 Građevinski radovi na cesti
Tip postupka:  Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja:  09.09.2019. - 14.09.2019.
Predmet nabave: Nabava radova na rekonstrukciji dijela pješačke staze u Čakovečkoj ulici u Nedelišću
Evidencijski broj nabave: 406-01/19-01/31 - 1
CPV oznaka: 45233161-5 Građevinski radovi na pješačkim stazama
Tip postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja: 19.06.2019. - 26.06.2019.
Predmet nabave: Radovi na rekonstrukciji prometnice i izgradnji oborinske odvodnje u naselju Trnovec
Evidencijski broj nabave: 406-01/19-01/15 - 1
CPV oznaka: 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji
Tip postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja: 25.04.2019. - 02.05.2019.
Predmet nabave: Nabava radova energetske obnove zgrade sportskog doma Slakovec
Evidencijski broj nabave: 18-RA-12 - 1
CPV oznaka: 45200000-9 Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
Tip postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja: 26.09.2018. - 02.10.2018.
Predmet nabave: Nabava radova energetske obnove zgrade sportskog doma Macinec
Evidencijski broj nabave: 18-RA-7 - 1
CPV oznaka: 45200000-9 Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
Tip postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja: 26.09.2018. - 02.10.2018.
Predmet nabave: Otvoreni postupak javne nabave radova energetske obnove zgrade općinske uprave Nedelišće
Evidencijski broj nabave: 18-RA-3 - 1
CPV oznaka: 45200000-9 Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
Tip postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja: 26.09.2018. - 02.10.2018.
Predmet nabave:  Rekonstrukcija i izgradnja pješačke staze u Varaždinskoj ulici u Nedelišću
Evidencijski broj nabave: 18-RA-20 - 1
CPV oznaka:  45233161-5 Radovi na izgradnji pješačke staze
Tip postupka:  Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
Termin savjetovanja:  08.08.2018. - 14.08.2018.
Predmet nabave: Radovi na povećanju energetske učinkovitosti Dječjeg vrtića Zvončić u Nedelišću
Evidencijski broj nabave:  RA-7
CPV oznaka: CPV 45320000–6 Izolacijski radovi
Tip postupka:  Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
Termin savjetovanja:  04.10.2017. - 10.10.2017.
Predmet nabave:  Rekonstrukcija i izgradnja pješačke staze u Varaždinskoj ulici u Nedelišću
Evidencijski broj nabave:  RA-5
CPV oznaka:  45233161-5 Radovi na izgradnji pješačke staze
Tip postupka:  Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
Termin savjetovanja:  28.07.2017. - 02.08.2017.

© 2020 Općina Nedelišće