Javna nabava

Javna nabava Općine Nedelišće

Postupci javne nabave se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi („NN" broj 120/16).

Općina Nedelišće

M. Tita 1, Nedelišće

OIB: 78324830528

URL: www.nedelisce.hr

 

 

Tel: 040 821 107

Fax: 040 821 135

e-mail: nabava@nedelisce.hr

 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave NN 65/2017
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave NN 65/2017
 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi NN 65/2017
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva NN 102/1310/14120/1426/15
 • Uredba o objavama javne nabave NN 10/12
 • Uredba o objavama i evidenciji javne nabave NN 77/084/0952/10
 • Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama NN 10/12
 • Zakon o javnoj nabavi NN 120/16
 • Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi NN 10/12
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave NN 06/12125/14
 • Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) NN 06/12
 • Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi NN 19/12
 • Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave NN 18/13127/1374/14

Spriječavanje sukoba interesa i korupcije

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), Općina Nedelišće objavljuje listu gospodarskih subjekata s kojima je kao javni naručitelj u sukobu interesa:

1. KACUN, obrt za zastupanje u osiguranju Martina Viljevca 63,
40305 Nedelišće
OIB: 00615032504
Izjava o nepostojanju sukoba interesa načelnika - Darko Dania
Izjava o nepostojanju sukoba interesa zamjenika načelnika - Nikola Novak
Izjava o nepostojanju sukoba interesa zamjenika načelnika - Željko Kacun

Dokumenti

Dokument Datum objave  
V. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu 29.11.2019
IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu 10.09.2019
III. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu 08.07.2019
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu 17.05.2019
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu 05.03.2019
Plan nabave za 2019. godinu 04.01.2019

Dokument Datum objave  
VI. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu 21.12.2018
V. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu 04.12.2018
IV. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu 01.10.2018
III. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu 20.07.2018
II. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu 17.05.2018
I. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu 03.05.2018
Plan nabave za 2018. godinu 17.01.2018

Dokument Datum objave  
IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu 21.12.2017
III. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu 02.11.2017
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu 12.07.2017
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu 31.05.2017
Plan nabave za 2017. godinu 18.01.2017

Dokument Datum objave  
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu 29.09 2016
Plan nabave za 2016. godinu 12.01 2016

Dokument Datum objave  
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu 23.12 2015
Plan nabave za 2015. godinu 24.02 2015

Dokument Datum objave  
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu 24.02 2015
Plan nabave za 2014. godinu 18.03 2014

Dokument Datum objave  
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu 18.03 2014
Plan nabave za 2013. godinu 18.03 2014

Dokument Datum objave  
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu 28.12 2012
Plan nabave za 2012. godinu 11.01 2012

Dokument Datum objave/ažuriranja  
Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2019. godinu 23.07.2019
Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2018. godinu ažuriran 19.07.2019 23.07.2019
Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2018. godinu ažuriran 23.01.2019 23.01.2019
Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2018. godinu ažuriran 23.07.2018 23.07.2018
Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2017. godinu ažuriran 30.12.2018 20.01.2019
Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2017. godinu ažuriran 30.06.2018 23.07.2018
Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2017. godinu ažurrian 29.12.2017 15.01.2018

 

 

 

 

 

 

Loading...
 
Loading...


Loading...

Prethodna savjetovanja

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Općina Nedelišće, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provodi postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Na prethodno savjetovanje stavlja se:

 • opis predmeta nabave,
 • tehničke specifikacije,
 • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
 • kriterije za odabir ponude, i
 • posebni uvjeti za izvršenje ugovora.


Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti na adresu e-pošte: jn-savjetovanje@nedelisce.hr

Nakon svakog provedenog savjetovanja, Općina Nedelišće razmatra sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izrađuje izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ih objavljuje na svojim službenim Internet stranicama.

Predmet nabave: OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI RADOVA NA IZGRADNJI PROMETNICA, OBORINSKE KANALIZACIJE, JAVNE RASVJETE I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE U GOSPODARSKOJ ZONI GORIČICA
Evidencijski broj nabave: 406-01/19-01/46
CPV oznaka: 45233161-5 Građevinski radovi na pješačkim stazama
Tip postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja: 31.10.2019. - 06.11.2019.
Predmet nabave: Nabava male vrijednosti radova na izgradnji prometnica, oborinske kanalizacije, javne rasvjete i elektroničke komunikacijske infrastrukture u Gospodarskoj zoni Goričica
Evidencijski broj nabave:  406-01/19-01/46 - 1
CPV oznaka:  45233120-6 Građevinski radovi na cesti
Tip postupka:  Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja:  09.09.2019. - 14.09.2019.
Predmet nabave: Nabava radova na rekonstrukciji dijela pješačke staze u Čakovečkoj ulici u Nedelišću
Evidencijski broj nabave: 406-01/19-01/31 - 1
CPV oznaka: 45233161-5 Građevinski radovi na pješačkim stazama
Tip postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja: 19.06.2019. - 26.06.2019.
Predmet nabave: Radovi na rekonstrukciji prometnice i izgradnji oborinske odvodnje u naselju Trnovec
Evidencijski broj nabave: 406-01/19-01/15 - 1
CPV oznaka: 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji
Tip postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja: 25.04.2019. - 02.05.2019.
Predmet nabave: Nabava radova energetske obnove zgrade sportskog doma Slakovec
Evidencijski broj nabave: 18-RA-12 - 1
CPV oznaka: 45200000-9 Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
Tip postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja: 26.09.2018. - 02.10.2018.
Predmet nabave: Nabava radova energetske obnove zgrade sportskog doma Macinec
Evidencijski broj nabave: 18-RA-7 - 1
CPV oznaka: 45200000-9 Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
Tip postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja: 26.09.2018. - 02.10.2018.
Predmet nabave: Otvoreni postupak javne nabave radova energetske obnove zgrade općinske uprave Nedelišće
Evidencijski broj nabave: 18-RA-3 - 1
CPV oznaka: 45200000-9 Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
Tip postupka: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Termin savjetovanja: 26.09.2018. - 02.10.2018.
Predmet nabave:  Rekonstrukcija i izgradnja pješačke staze u Varaždinskoj ulici u Nedelišću
Evidencijski broj nabave: 18-RA-20 - 1
CPV oznaka:  45233161-5 Radovi na izgradnji pješačke staze
Tip postupka:  Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
Termin savjetovanja:  08.08.2018. - 14.08.2018.
Predmet nabave: Radovi na povećanju energetske učinkovitosti Dječjeg vrtića Zvončić u Nedelišću
Evidencijski broj nabave:  RA-7
CPV oznaka: CPV 45320000–6 Izolacijski radovi
Tip postupka:  Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
Termin savjetovanja:  04.10.2017. - 10.10.2017.
Predmet nabave:  Rekonstrukcija i izgradnja pješačke staze u Varaždinskoj ulici u Nedelišću
Evidencijski broj nabave:  RA-5
CPV oznaka:  45233161-5 Radovi na izgradnji pješačke staze
Tip postupka:  Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
Termin savjetovanja:  28.07.2017. - 02.08.2017.

© 2019 Općina Nedelišće