Općinska uprava

Jedinstveni upravni odjel Općine Nedelišće

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
 Maja Marčec, mag.oec.  040 389 943  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viša referentica financijsko računovodstvenih poslova 
 Rajka Srnec, pristup.oec.  040 389 941 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Viša referentica financijsko računovodstvenih poslova 
 Mia Srnec, univ.bacc.oec.  040 389 940 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 


Voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove
 Marko Koraj, struč.spec.admin.publ  040 389 943 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Administrativna referentica
Mirjana Perišić  040 821 107 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
 Sanja Zorković, mag. ing. geoing.  040 389 945 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručna suradnica za pravne poslove    
 Dušanka Hlebec-Geček, pravnik  040 389 944 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručna suradnica za poslove komunalnih djelatnosti i gospodarstva   
 Marija Horvat, građ. tehn.  040 389 946 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Viši referent za komunalne poslove i gospodarstvo     
 Mirko Horvat, ing. geot.  040 389 948 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Viši referent za stambeno komunalne poslove
 Dražen Lacković, ing. građ.  040 389 947 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Referentica za komunalne poslove i gospodarstvo  
 Milena Novak, građ. tehn.  040 389 947 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Komunalni redar 
 Tomislav Serec, ing.agr. 095 631 5879 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Voditelj Odsjeka za fondove i javnu nabavu
 Ninoslav Bistrović, mag. oec.  040 389 949 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši referent za fondove i opće poslove
Sara Međumurac, bacc. oec.  040 389 949 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

© 2020 Općina Nedelišće