Općinska uprava

Kontakt podaci

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRAVNE POSLOVE I FONDOVE
Maja Marčec, mag. oec.  Pročelnica  040 389 943 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Rajka Srnec, pristup. oec.  Viša referentica financijsko računovodstvenih poslova   040 389 942 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mia Srnec, univ. bacc. oec.  Stručna suradnica za financije i proračun   040 389 943 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ODSJEK ZA PRAVNE, OPĆE I DRUŠTVENE POSLOVE
Marko Koraj, struč. spec. admin. publ.  Voditelj Odsjeka za pravne, opće i društvene poslove   040 389 940 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Nives Božić, mag. pol. Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti  040 389 940 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mirjana Perišić  Administrativna referentica   040 821 107 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ODSJEK ZA FONDOVE I JAVNU NABAVU
Ninoslav Bistrović, mag. oec.  Voditelj odsjeka za fondove i javnu nabavu   040 389 949 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dorotea Marčec, mag. oec.  Viša stručna suradnica za nacionalne i EU fondove   040 389 949 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sara Međumurac, bacc. oec.  Viša referentica za fondove i opće poslove   040 389 949 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO
Tomislav Vučica, dipl. ing. građ.  Pročelnik   040 389 946 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Petar Hranilović, struč. spec. ing. aedif. Viši stručni suradnik za komunalne poslove i gospodarstvo  040 389 946 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sanja Zorković, mag. ing. geoing.  Viša stručna suradnica za poslove komunalnih djelatnosti i gospodarstva   040 389 945 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dražen Lacković, ing. građ.  Viši referent za stambeno komunalne poslove   040 389 947 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tihomir Matoša, bacc. ing. admin. chris. Viši referent – komunalni redar  040 389 944 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Milena Novak, građ. tehn.  Referentica za komunalne poslove i gospodarstvo   040 389 947 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
© 2020 Općina Nedelišće