Sastav Općinskog vijeća u mandatu 2021. - 2025.

Na Lokalnim izborima, provedenim 16. svibnja 2021. godine, sukladno Zakonu o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21), pojedine liste dobile su slijedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Nedelišće:

1.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU, HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI, HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI, MEĐIMURSKI DEMOKRATSKI SAVEZ - MDS i HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS - 7 mjesta:

Nikola Novak, Vladimir Topolnjak, Ljudevit Bošćak, Hrvoje Kolman, Štefanija Oreški, Radmila Kopačević, Denis Šafarić

2.

MATIJA POSAVEC - NEZAVISNA LISTA - MATIVA POSAVEC - NL, DEMOKRATI, CENTAR - 4 mjesta:

Mladen Posavec, Ivanka Novak, Dijana Posavec, Petar Horvat

3.

KANIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - MARTINA ORŠUŠ - 2 mjesta:

Radovan Balog, Vjeran Balog

4.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ  - 1 mjesto:

Ivan Klekar

5.

HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS -1 mjesto:

Franjo Cimerman

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće