Javna nabava

Javna nabava Općine Nedelišće

Postupci javne nabave se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi („NN" broj 120/16).

Općina Nedelišće

M. Tita 1, Nedelišće

OIB: 78324830528

URL: www.nedelisce.hr

 

 

Tel: 040 821 107

Fax: 040 821 135

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave NN 65/2017
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave NN 65/2017
 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi NN 65/2017
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva NN 102/1310/14120/1426/15
 • Uredba o objavama javne nabave NN 10/12
 • Uredba o objavama i evidenciji javne nabave NN 77/084/0952/10
 • Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama NN 10/12
 • Zakon o javnoj nabavi NN 120/16
 • Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi NN 10/12
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave NN 06/12125/14
 • Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) NN 06/12
 • Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi NN 19/12
 • Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave NN 18/13127/1374/14

Spriječavanje sukoba interesa i korupcije

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), Općina Nedelišće kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog naručitelja – načelnik i zamjenici načelnika te s njima povezane osobe  u sukobu interesa.

Dokumenti

Dokument Datum objave  
V. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu 04.12.2018
IV. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu 01.10.2018
III. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu 20.07.2018
II. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu 17.05.2018
I. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu 03.05.2018
Plan nabave za 2018. godinu 17.01.2018

Dokument Datum objave  
IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu 21.12.2017
III. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu 02.11.2017
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu 12.07.2017
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu 31.05.2017
Plan nabave za 2017. godinu 18.01.2017

Dokument Datum objave  
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu 29.09 2016
Plan nabave za 2016. godinu 12.01 2016

Dokument Datum objave  
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu 23.12 2015
Plan nabave za 2015. godinu 24.02 2015

Dokument Datum objave  
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu 24.02 2015
Plan nabave za 2014. godinu 18.03 2014

Dokument Datum objave  
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu 18.03 2014
Plan nabave za 2013. godinu 18.03 2014

Dokument Datum objave  
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu 28.12 2012
Plan nabave za 2012. godinu 11.01 2012

Loading...

Dokument Datum objave/ažuriranja      
Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2018. godinu 23.07.2018
Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2017. godinu 23.07.2018  

 

 

 

 

 

Loading...

Loading...

Prethodna savjetovanja

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Općina Nedelišće, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provodi postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Na prethodno savjetovanje stavlja se:

 • opis predmeta nabave,
 • tehničke specifikacije,
 • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
 • kriterije za odabir ponude, i
 • posebni uvjeti za izvršenje ugovora.


Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti na adresu e-pošte: jn-savjetovanje@nedelisce.hr

Nakon svakog provedenog savjetovanja, Općina Nedelišće razmatra sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izrađuje izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ih objavljuje na svojim službenim Internet stranicama.

Predmet nabave:  Rekonstrukcija i izgradnja pješačke staze u Varaždinskoj ulici u Nedelišću
Evidencijski broj nabave: 18-RA-20 - 1
CPV oznaka:  45233161-5 Radovi na izgradnji pješačke staze
Tip postupka:  Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
Termin savjetovanja:  08.08.2018. - 14.08.2018.
Predmet nabave: Radovi na povećanju energetske učinkovitosti Dječjeg vrtića Zvončić u Nedelišću
Evidencijski broj nabave:  RA-7
CPV oznaka: CPV 45320000–6 Izolacijski radovi
Tip postupka:  Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
Termin savjetovanja:  04.10.2017. - 10.10.2017.
Predmet nabave:  Rekonstrukcija i izgradnja pješačke staze u Varaždinskoj ulici u Nedelišću
Evidencijski broj nabave:  RA-5
CPV oznaka:  45233161-5 Radovi na izgradnji pješačke staze
Tip postupka:  Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
Termin savjetovanja:  28.07.2017. - 02.08.2017.

© 2018 Općina Nedelišće