Financijski izvještaji Općine Nedelišće

Godišnji pregled financijskih izvještaja

 Financijski izvještaji za 2020. godinu
Dokument Datum objave   Preuzimanje
 Konsolidirani financijski izvještaj za 2020. godinu 01.03.2021 
 Bilješke uz konsolidirani izvještaj 01.03.2021  
 Financijski izvještaj za 2020. godinu 18.02.2021   
 Bilješke uz izvještaj 18.02.2021   
Tablice uz obvezne Bilješke  18.02.2021   

 Financijski izvještaji za 2019. godinu
Dokument Datum objave   Preuzimanje
 Konsolidirani financijski izvještaj za 2019. godinu 03.03.2020   
 Bilješke uz konsolidirani izvještaj 03.03.2020   
 Financijski izvještaj za 2019. godinu 20.02.2020   
 Bilješke uz izvještaj 20.02.2020   
Tablice uz obvezne Bilješke 20.02.2020   

 Financijski izvještaji za 2018. godinu
Dokument Datum objave   Preuzimanje
Konsolidirani financijski izvještaj za 2018. godinu 28.02.2019   
Bilješke uz konsolidirani izvještaj 28.02.2019   
 Financijski izvještaj za 2018. godinu 19.02.2019   
 Bilješke uz izvještaj 19.02.2019   

 Financijski izvještaji za 2017. godinu
Dokument Datum objave   Preuzimanje
 Konsolidirani financijski izvještaj za 2017. godinu 02.03.2018   
 Bilješke uz konsolidirani izvještaj 02.03.2018     
 Financijski izvještaj za 2017. godinu 20.02.2018   
 Bilješke uz izvještaj 20.02.2018     
 Bilješke uz Bilancuu 20.02.2018     

 Financijski izvještaji za 2016. godinu
Dokument Datum objave   Preuzimanje
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika  13.03.2017    
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 13.03.2017    
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 13.03.2017    
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 13.03.2017    
Izvještaj o obvezama 13.03.2017    

 Financijski izvještaji za 2015. godinu
Dokument Datum objave   Preuzimanje
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika  17.02.216    
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima   17.02.216    
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji   17.02.216    
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza   17.02.216    
Izvještaj o obvezama   17.02.216    
Bilanca   17.02.216    
Bilješke uz Bilancu   17.02.216    
Bilješke uz Izvještaj   17.02.216    

 Financijski izvještaji za 2014. godinu
Dokument Datum objave   Preuzimanje
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 20.02.2015     
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 20.02.2015     
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 20.02.2015     
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 20.02.2015     
Izvještaj o novčanim tijekovima 20.02.2015     
Bilanca 20.02.2015     

© 2020 Općina Nedelišće