Općinska uprava

Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo

Komunalni red

Odluke Općinskog vijeća iz domene komunalnog reda
Dokument  Datum objave  
Odluka o komunalnom redu na području Općine Nedelišće 06.08.2019
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 29.03.2018
Izmjena i dopuna Odluke o održavanju i uređenju naselja 29.03.2018
Odluka o održavanju i uređenju naselja 29.03.2018

Komunalni redar

Tomislav Serec, ing.agr.
095 631 5879
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

U obavljanju nadzora, komunalni redar je ovlašten:

  1. narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,
  2. narediti uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, objekata, uređaja i reklama,
  3. zabraniti obavljanje radova,
  4. zabraniti uporabu komunalnih objekata, uređaja i naprava ukoliko postoje nedostaci sve dok se oni ne uklone,
  5. narediti vraćanje javne površine u prvobitno stanje,
  6. naplatiti novčanu kaznu,
  7. predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,
  8. predložiti podnošenje optužnog prijedloga.

Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po nalogu komunalnog redara, potrebne radnje obavit će se na njihov trošak putem treće osobe.

Gradnja i održavanje komunalne infrastrukture

Dokument Datum objave   
Program gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2023. godinu 19.01.2023
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2023. godinu 19.01.2023

Dokument Datum objave   
Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2022. godinu 11.04.2023
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće u 2022. godini 11.04.2023
II. izmjene Programa gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2022. godinu 19.01.2023
II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2022. godinu 19.01.2023
I. izmjene Programa gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2022. godinu 07.07.2022
I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2022. godinu 07.07.2022
Program gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2022. godinu 28.12.2021
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2022. godinu 28.12.2021

Dokument Datum objave   
Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2021. godinu 20.04.2022
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće u 2021. godini 20.04.2022
II. izmjene i dopune Programa gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2021. godinu 05.01.2022
II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2021. godinu 05.01.2022
I. izmjene i dopune Programa gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2021. godinu 07.07.2021
I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2021. godinu 07.07.2021
Program gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2021. godinu 18.01.2021
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2021. godinu 18.01.2021

 

Dokument Datum objave   
Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu 21.05.2021
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće u 2020. godini 21.05.2021
II. izmjene i dopune Programa gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu 18.01.2021
II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu 18.01.2021
Izmjene i dopune Programa gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu 15.07.2020
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu 15.07.2020
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2020. godinu 15.01.2020
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 15.01.2020

Dokument Datum objave   
Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu 27.05.2020
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće u 2019. godini 27.05.2020
II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu 15.01.2020
II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu  15.01.2020
I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 06.08.2019
I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 06.08.2019
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2019. godinu 04.01.2019
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 04.01.2019

 

Dokument Datum objave   
II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2018. godinu 04.01.2019
II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 04.01.2019
I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu 26.04.2018
I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu 26.04.2018
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu 15.12.2017
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu 15.12.2017

Dokument Datum objave   
I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu 15.12.2017
I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu 15.12.2017
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu 15.02.2017
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu 15.02.2017

Mobilna reciklažna dvorišta

Kartografski prikaz lokacija MRD na području Općine Nedelišće, s rasporedom skupljanja otpada za svako MRD (klik na ikonu)

BKO

Biorazgradivi komunalni otpad odložite u spremnik smeđe boje i u vreće za BKO

MKO

Miješani komunalni otpad odložite u spremnik crne boje i u doplatne vreće

RKO

Reciklabilni komunalni otpad odložite u namjenske vreće za prikupljanje RKO

KKO

Krupni komunalni otpad odložite na mjesto dostupno komunalnom vozilu

Termini odvoza komunalnog otpada

Organizirani odvoz komunalnog otpada obavezan je za sva naselja i sve stanovnike općine Nedelišće te svi stanovnici i svi gospodarski subjekti moraju bez iznimke koristiti i plaćati uslugu organiziranog odvoza komunalnog otpada. Na području općine, usluga odvoza i odlaganja komunalnog, ambalažnog i glomaznog otpada povjereno je GKP Čakom d.o.o. iz Čakovca.

ČETVRTAK
TJEDNO
  BKO
 
DVOTJEDNO
MKO
RKO
DRUGI ČETVRTAK U MJESECU
KKO

ČETVRTAK
TJEDNO
  BKO
 
DVOTJEDNO
MKO
RKO
DRUGI ČETVRTAK U MJESECU
KKO

PETAK
TJEDNO
  BKO
 
DVOTJEDNO
MKO
RKO
DRUGI ČETVRTAK U MJESECU
KKO

SRIJEDA
TJEDNO
  BKO
 
DVOTJEDNO
MKO
RKO
DRUGI ČETVRTAK U MJESECU
KKO

PETAK
TJEDNO
  BKO
 
DVOTJEDNO
MKO
RKO
DRUGI ČETVRTAK U MJESECU
KKO

PONEDJELJAK
TJEDNO
  BKO
 
DVOTJEDNO
MKO
RKO
DRUGI PONEDJELJAK U MJESECU
KKO

UTORAK
TJEDNO
  BKO
 
DVOTJEDNO
MKO
RKO
DRUGI PONEDJELJAK U MJESECU
KKO

PETAK
TJEDNO
  BKO
 
DVOTJEDNO
MKO
RKO
DRUGI ČETVRTAK U MJESECU
KKO

ČETVRTAK
TJEDNO
  BKO
 
DVOTJEDNO
MKO
RKO
DRUGI ČETVRTAK U MJESECU
KKO

SRIJEDA
TJEDNO
  BKO
 
DVOTJEDNO
MKO
RKO
DRUGI ČETVRTAK U MJESECU
KKO

ČETVRTAK
TJEDNO
  BKO
 
DVOTJEDNO
MKO
RKO
DRUGI ČETVRTAK U MJESECU
KKO

PETAK
TJEDNO
  BKO
 
DVOTJEDNO
MKO
RKO
DRUGI ČETVRTAK U MJESECU
KKO

Svakodnevna narudžba odvoza  0 - 24
na telefon 040 372 466
Odvoz po pozivu u roku 32 sata
Kontejneri (4-7 m3)
Pres kontejneri (do 10 m3, mase do 8 t)
Rolo kontejneri (mase do 16 t, duljine do 7 m)

Odluke Općinskog vijeća

Dokument  Datum objave  
Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za 2022. godinu 11.04.2023
Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za 2021. godinu 20.04.2022
Odluka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Općine Nedelišće za 2021. godinu 20.04.2022
Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za 2020. godinu 03.04.2021   
Odluka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Općine Nedelišće za 2020. godinu 03.04.2021   
Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za 2019. godinu 03.07.2020
Odluka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Općine Nedelišće za 2019. godinu 03.07.2020
Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za 2018. godinu 06.08.2019
Odluka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Općine Nedelišće za 2018. godinu 06.08.2019
Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada 06.08.2019
Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Nedelišće 31.01.2018
Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za razdoblje 2018.-2023. godine 29.03.2018
Plan gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za razdoblje 2018.-2023. godine 29.03.2018
Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada 29.03.2018
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš 29.03.2018

 

Izvješće načelnika o zbrinjavanju otpada

Dokument  Datum objave  
Izvješće načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2017. godini 29.03.2018
Izvješće načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2016. godini 15.03.2017
Izvješće načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2015. godini 17.03.2016
Izvješće načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2014. godini 12.03.2015
Izvješće načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2013. godini 19.03.2014

Zakoni i propisi

Tab Content.

Plan upravljanja imovinom

 

Dokument
Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom 2022. - 2028.
Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom 2017. - 2021. 
   

Dokument
Plan upravljanja imovinom Općine Nedelišće za 2022. godinu

Dokument
Plan upravljanja imovinom Općine Nedelišće za 2021. godinu
   

Dokument
Plan upravljanja imovinom Općine Nedelišće za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Nedelišće za 2020. godinu
   

 

Dokument
Plan upravljanja imovinom Općine Nedelišće za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Nedelišće za 2019. godinu

Dokument
Plan upravljanja imovinom Općine Nedelišće za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Nedelišće za 2018. godinu

Dokument
Plan upravljanja imovinom Općine Nedelišće za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Nedelišće za 2017. godinu

Registar imovine

Dokument  
Odluka o uspostavi Registra imovine Općine Nedelišće
Registar imovine Općine Nedelišće - imovina.hr 

Odluke

Dokument  
Odluka o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe udruga registriranih na području Općine Nedelišće
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe udruga registriranih na području Općine Nedelišće

Natječaji

Dokument  
Natječaj za podnošenje prijava za korištenje nekretnina - poslovnog prostora za potrebe udruga registriranih na području Općine Nedelišće
Obrazac prijave
Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja
Zapisnik povjerenstva o postupku otvaranja ponuda

Ugovori o korištenju

Dokument  
NK "Pobjeda" Gornji Hrašćan 
NK "Centrometal" Macinec
NK "Trnovec" Trnovec
NK "Sloboda" Slakovec
DVD Gornji Kuršanec

Koncesionar

DIMOS - obrt za dinjačarske usluge Robert Zver
Poljska 39a, Strahoninec
40000 Čakovec
OIB: 07738501203
Tel: 040 333 912

© 2020 Općina Nedelišće