Općinska uprava

Savjetovanja s zainteresiranom javnošću

Error: No articles to display

Naziv prijedloga odluke/akta:  Prijedlog Proračuna Općine Nedelišće za 2021. godinu
Stvaratelj prijedloga:  JUO
Termin savjetovanja:  23.11.2020. - 07.12.2020. 
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2021. godinu
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  03.11.2020 - 03.12.2020
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Odluke  o agrotehničkim mjerama
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  31.07.2019 - 30.08.2019
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2020. godinu
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  30.07.2019 - 29.08.2019
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  15.05.2019 - 15.06.2019
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  15.05.2019 - 15.06.2019
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Prijedlog Odluke o komunalnom redu
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  14.05.2019 - 14.06.2019
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  17.04.2019 - 17.05.2019
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Odluke o I. izmjenama Pravilnika  o jednostavnoj nabavi
Stvaratelj prijedloga: JUO, Odsjek za pravne i opće poslove
Termin savjetovanja:  06.02.2019. - 04.03.2019.    
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  25.01.2019. - 01.03.2019. 
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Prijedlog Odluke o vrijednost boda komunalne naknade
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  19.11.2018. - 19.12.2018. 
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Prijedlog Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu
Stvaratelj prijedloga:  JUO
Termin savjetovanja:  16.11.2018. - 30.11.2018. 
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  12.11.2018. - 12.12.2018. 
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  12.11.2018. - 12.12.2018. 
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2019. godinu
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  16.10.2018. - 15.11.2018. 
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nedelišće
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  11.05.2018. - 26.05.2018. 
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  09.03.2018. - 23.03.2018.  
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  20.02.2018. - 22.03.2018. 
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:
 

eSavjetovanja

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Nedelišće.

Plan savjetovanja

Općina Nedelišće objavljuje popis akata pred čije će donošenje ili izmjene provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnosti. 

 

Plan savjetovanja za 2020. godinu 07.02.2020
Plan savjetovanja za 2019. godinu 31.01.2019
Plan savjetovanja za 2018. godinu 05.03.2018

Vaš doprinos

Svoje prijedloge vezane uz Nacrte akata možete dostaviti ispunjavajući online obrazac koji se nalazi uz svako savjetovanje, odnosno na slijedećoj poveznici:
© 2020 Općina Nedelišće