Općinska uprava

Dječji vrtić "Zvončić" Nedelišće

Ustanova
DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ
Sjedište / adresa
Uska 16b, 40305 Nedelišće (Općina Nedelišće)
MBS  OIB Temeljni kapital Pravni oblik
070000449 41949690418 1.690.635,00 Ustanova
Osnivači / članovi društva    
OPĆINA NEDELIŠĆE, OIB: 78324830528, - osnivač
Osobe ovlaštene za zastupanje
Sandra Slana   
- ravnatelj
OIB: 19502011017​
Dekanovec, F. Andrašeca 45b
  - zastupa Ustanovu pojedinačno, te može samostalno zaključivati ugovore o izvođenju investicijskih radova i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale imovine, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 5.000,00 kn​  
Pravni odnosi   
Osnivački akt: Odluka o osnivanju predškolske ustanove - dječji vrtić "Zvončić" donjeta na 10. sjednici Općinskog vijeća Općine Nedelišće od 12. srpnja 1994. godine.
Statut: Statut Ustanove donesen dana 14. lipnja 1995. godine.
Odlukom Upravnog vijeća dječjeg vrtića od 15.05.2003. g. stavljen izvan snage Statut od 14.06.1995. g. te je donesen novi Statut s danom 30.06.2003. g.
Odlukom Upravnog vijeća ustanove od dana 25.08.2010. godine, uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Nedelišće od dana 23.09.2010. godine, izmijenjen je i dopunjen Statut Dječjeg vrtića Zvončić, koji je donesen 25.02.2010. godine i kojim je stavljen izvan snage Statut od 15.05.2003. godine, i to čl. 5. Statuta koji se odnosi na odredbe o nazivu i sjedištu, čl. 10. Statuta koji se odnosi na odredbe o zastupanju i predstavljanju.
Upravno vijeće   
 

Nikola Novak
Hrvoje Kolman
Dragica Posavec
Sandra Slana
Patricia Gyofi

 

Loading...

Dokument Datum objave  
Financijski plan za 2022. godinu 08.12.2021 
Obrazloženje financijskog plana za 2022. godinu 08.12.2021 

Dokument Datum objave  
Financijski izvještaj za 2021. godinu 07.02.2022 
Bilješke uz Financijski izvještaj za 2021. godinu 07.02.2022 
Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu 07.02.2022 
Financijski plan za 2021. godinu 14.12.2020 
Obrazloženje financijskog plana za 2021. godinu 14.12.2020 

Dokument Datum objave  
Financijski izvještaj za 2020. godinu 27.01.2021 
Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu  04.01.2021 
Financijski plan za 2020. godinu 18.11.2019 
Obrazloženje financijskog plana za 2020. godinu 18.11.2019 

Dokument Datum objave  
Financijski izvještaj za 2019. godinu 07.02.2020 
Financijski plan za 2019. godinu 12.10.2018 
Obrazloženje financijskog plana za 2019. godinu 12.10.2018 
Izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu 12.12.2019 
Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu 12.12.2019 

Dokument Datum objave  
Financijski izvještaj za 2018. godinu 05.02.2019 
Financijski plan za 2018. godinu 09.02.2018 
Obrazloženje financijskog plana za 2018. godinu 09.02.2018 

Dokument Datum objave  
Financijski izvještaj za 2017. godinu 07.02.2018 
Financijski plan za 2017. godinu 23.11.2016 
Obrazloženje financijskog plana za 2017. godinu 23.11.2016

Dokument Datum objave  
Financijski izvještaj za 2016. godinu 13.03.2017 
Financijski plan za 2016. godinu 15.12.2015 
Obrazloženje financijskog plana za 2016. godinu 15.12.2015 

Dokument Datum objave  
Financijski izvještaj za 2015. godinu 18.02.2016 
Financijski plan za 2015. godinu 18.01.2015 
Obrazloženje financijskog plana za 2015. godinu 18.01.2015 

Dokument Datum objave  
Financijski izvještaj za 2014. godinu 24.02.2015 
Financijski plan za 2014. godinu 22.01.2014 

Dokument Datum objave  
Plan nabave za 2022. godinu 25.05.2022 
» Rebalans plana nabave za 2022. godinu 14.12.2021 
Plan nabave za 2021. godinu 03.12.2020 
Plan nabave za 2020. godinu 18.11.2019 
Plan nabave za 2019. godinu 12.10.2018 
Plan nabave za 2018. godinu
09.02.2018 
Plan nabave za 2017. godinu 23.11.2016 
» Rebalans plana nabave za 2017. godinu 09.02.2018 
Plan nabave za 2016. godinu 02.02.2016 
» Rebalans plana nabave za 2016. godinu 22.12.2016 
Plan nabave za 2015. godinu 24.02.2015 
Plan nabave za 2014. godinu 24.02.2014 

Dokument Datum objave  
Izvještaj o poslovanju ustanove Dječji vrtić "Zvončić" za 2019. godinu 07.10.2020 
Izvještaj o poslovanju ustanove Dječji vrtić "Zvončić" za 2018. godinu 12.03.2019 
Izvještaj o poslovanju ustanove Dječji vrtić "Zvončić" za 2017. godinu 30.03.2018 
Izvještaj o poslovanju ustanove Dječji vrtić "Zvončić" za 2016. godinu 24.03.2017 
Izvještaj o poslovanju ustanove Dječji vrtić "Zvončić" za 2015. godinu 18.03.2016 

Dokument Datum objave  
Uputa o načinu komunikacije između Općine Nedelišće i proračunskog korisnika 25.03.2019 
Uputa za izradu proračuna za 2021.-2023 05.10.2020 

Predškolske ustanove

 Dječji vrtić "Zvončić" Nedelišće
   Uska 16b, HR-40305 Nedelišće
   040 821 801
   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
https://djecjivrticzvoncic.hr/

 

 Dječji vrtić "Zvjezdica" Nedelišće
   Varaždinska 25b, HR-40305 Nedelišće
   040 500 635
   

Pratite nas

© 2020 Općina Nedelišće