Skip to main content

OPĆINA NEDELIŠĆE - Odluka o rezultatima izbora članova vijeća romske nacionalne manjine u Općini Nedelišće.pdf

OPĆINA NEDELIŠĆE - Odluka o rezultatima izbora članova vijeća romske nacionalne manjine u Općini Nedelišće.pdf (482 KB)
Download