Skip to main content

5. Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja sjevernog dijela naselja Nedelišće _MESAP_ i SRC _Sjever_.pdf

5. Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja sjevernog dijela naselja Nedelišće _MESAP_ i SRC _Sjever_.pdf (296 KB)
Download