Skip to main content

Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2017. godinu.pdf

Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2017. godinu.pdf (71 KB)
Download