Skip to main content

13. Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2019. godinu.pdf

13. Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2019. godinu.pdf (260 KB)
Download