Skip to main content

Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2018. godinu.pdf

Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2018. godinu.pdf (72 KB)
Download