Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora 2020. godine

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće
Objava biračima
Rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za izbore VMO
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Nedelišće
Radno vrijeme Općinskog izbornog povjerenstva Općine Nedelišće
Rješenje na prigovor HDS - Dunjkovec
Rješenje na prigovor HDS - Nedelišće
Rješenje na prigovor HDZ
Zaključak Povjerenstva

Obvezatne upute I
Obvezatne upute II
Obvezatne upute III
Obvezatne upute IV
Obvezatne upute V
Obvezatne upute VI

Prijedlog liste kandidata - političke stranke + VMOON1 
Prijedlog liste kandidata - grupa birača + VMOON2
Popis birača koji podržavaju + VMOON21
Očitovanje o prihvaćanju kandidature + VMOON3
Izjava o prihvaćanju dužnosti člana odbora + VMOON4

Na temelju članka 26. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19) i članka 9. Odluke o provedbi izbora za članove vijeće mjesnih odbora na području Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije 13/15), Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora Općine Nedelišće objavljuje:

Mjesni odbor Kandidacijske liste Zbirna lista
MO Črečan
MO Dunjkovec
MO Gornji Hrašćan
MO Gornji Kuršanec
MO Macinec
MO Nedelišće
MO Parag
MO Pretetinec
MO Pušćine
MO Slakovec
MO Trnovec

Na temelju članka 26. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19) i članka 9. Odluke o provedbi izbora za članove vijeće mjesnih odbora na području Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije 13/15), Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora Općine Nedelišće objavljuje rezultate izbora:

Mjesni odbor Rezultati
MO Črečan
MO Dunjkovec
MO Gornji Hrašćan
MO Gornji Kuršanec
MO Macinec
MO Nedelišće
MO Parag
MO Pretetinec
MO Pušćine
MO Slakovec
MO Trnovec

 TERMIN

UTORAK - 11.02.2020.

SRIJEDA – 12.02.2020.

ČETVRTAK – 13.02.2020.

17:00

VMO Črečan

VMO Macinec

VMO Pušćine

17:30

VMO Dunjkovec

VMO Nedelišće

VMO Slakovec

18:00

VMO Gornji Hrašćan

VMO Parag

VMO Trnovec

18:30

VMO Gornji Kuršanec

VMO Pretetinec

 

© 2020 Općina Nedelišće