Općinska uprava

Udruge građana

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2023. godinu
Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 48. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/21), načelnik Općine Nedelišće donio je   ODLUKU o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2023. godinu
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2023. GODINU ZA PLAN ZELENOG DJELOVANJA - ZELENA AGENDA
Općina Nedelišće raspisala je Javni poziv za prijavu programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2023. godinu za Plan zelenog djelovanja - ZELENA AGENDA. Proračunom je za financiranje/sufinanciranje programa i projekata predviđen iznos od 10.000,00 Eura. Prijave na Javni poziv, zaprimaju se zaključno do 01.03.2023. godine do 24:00 sati.  
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA U KULTURI OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2023. GODINU
Općina Nedelišće raspisala je Javni poziv za prijavu programa/projekata u kulturi Općine Nedelišće za 2023. godinu. Proračunom je za financiranje/sufinanciranje programa i projekata predviđen iznos od 80.000,00 Eura. Prijave na Javni poziv, zaprimaju se zaključno do 23.01.2023. godine do 24:00 sati.  
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2023. GODINU
Općina Nedelišće raspisala je Javni poziv za prijavu programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2023. godinu. Proračunom je za financiranje/sufinanciranje programa i projekata predviđen iznos od 40.000,00 Eura. Prijave na Javni poziv, zaprimaju se zaključno do 20.01.2023. godine do 24:00 sati.  
Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2022. godinu
Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 48. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/21), načelnik Općine Nedelišće donio je   ODLUKU o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2022. godinu
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2022. GODINU ZA PLAN ZELENOG DJELOVANJA-ZELENA AGENDA
Općina Nedelišće raspisala je javni poziv za prijavu programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz  Proračuna Općine Nedelišće za 2022. godinu za Plan zelenog djelovanja-Zelena Agenda. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 50.000,00 kuna. Rok za dostavu prijave na Poziv je 16.02.2022. do 15:00 sati. 
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2022. GODINU
Općina Nedelišće raspisala je Javni poziv za prijavu programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2022. godinu. Proračunom je za financiranje/sufinanciranje programa i projekata predviđen iznos od 790.000,00 kuna. Prijave na Javni poziv, zaprimaju se zaključno do 27.01.2022. godine do 24:00 sati.  
Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2021. godinu
Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 40. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), načelnik Općine Nedelišće donio je   ODLUKU o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2021. godinu
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2021. GODINU
Općina Nedelišće raspisala je Javni poziv za prijavu programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2021. godinu. Proračunom je za financiranje/sufinanciranje programa i projekata predviđen iznos od 1.660.000,00 kuna. Prijave na Javni poziv, zaprimaju se zaključno do 08.02.2021. godine do 24:00 sati.  
Odluka o smanjenju sredstava
Na temelju članka 43. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 40. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), članka 47. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) te odredbi Pravilnika o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva („Službeni glasn...
Odluku o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu
Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 40. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), načelnik Općine Nedelišće donio je   ODLUKU o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2020. GODINU
Općina Nedelišće raspisala je Javni poziv za prijavu programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu. Proračunom je za financiranje/sufinanciranje programa i projekata predviđen iznos od 1.710.000,00 kuna. Prijave na Javni poziv, zaprimaju se zaključno do 30.01.2020. godine do 15:00 sati.  

Loading...

Dokument Datum objave  
Godišnji plan raspisivanja natječaja za 2023. godinu   19.12.2022
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Nedelišće za 2023. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Nedelišće za 2023. godinu 19.12.2022
Javni poziv za prijavu Programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2023. godinu, s uputama za prijavitelje 19.12.2022
Javni poziv za prijavu Programa/projekata u kulturi Općine Nedelišće za 2023. godinu, s uputama za prijavitelje 22.12.2022
Javni poziv za prijavu Programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2023. godinu za Plan zelenog djelovanja - ZELENA AGENDA, s uputama za prijavitelje 30.01.2023
     

Dokument Datum objave  
Godišnji plan raspisivanja natječaja za 2022. godinu   28.12.2021
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih proračunskih sredstava 28.12.2021
Javni poziv za prijavu Programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2022. godinu, s uputama za prijavitelje 28.12.2021
Odluka o odobravanju financijskih sredstava 14.03.2022

Dokument Datum objave  
Godišnji plan raspisivanja natječaja za 2021. godinu   07.01.2021
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih proračunskih sredstava 07.01.2021
Javni poziv za prijavu Programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2021. godinu, s uputama za prijavitelje 07.01.2021
Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2021. godinu 26.02.2021

Dokument Datum objave  
Godišnji plan raspisivanja natječaja za 2020. godinu   17.12.2019
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih proračunskih sredstava 27.12.2019
Javni poziv za prijavu Programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu, s uputama za prijavitelje 30.12.2019
Odluku o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu 17.02.2020
Odluka o smanjenju sredstava 24.07.2020

Dokument Datum objave  
Godišnji plan raspisivanja natječaja    28.12.2018
Odluka o načinu raspodjele sredstava   28.12.2018
Javni poziv za prijavu Programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu. s uputama za prijavitelje   28.12.2018
Odluku o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu 26.02.2019

Dokument Datum objave  
Godišnji plan raspisivanja natječaja   27.12.2017
Odluka o načinu raspodjele sredstava 28.12.2017
Javni poziv za prijavu Programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu. s uputama za prijavitelje 29.12.2017
Odluku o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu 26.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac 4 - Izvješće 2021.
Obrazac 4 - Izvješće 2022.
Obrazac 4 - Izvješće 2023.
Obrazac 5 - Ocjena kvalitete prijave
Obrazac 6 - Prijedlog ugovora 

 PRIJAVA NOVIH PROGRAMA ZA 2023. GODINU OBAVLJA SE U POTPUNOSTI ELEKTRONSKI!

 MOLIMO PRIJAVITELJE DA IDU NA KARTICU Elektronska prijava

Registracija korisnika

Svaki korisnik Aplikativnog portala putem kojeg se vodi kompletna prijava, obrada i izvješćivanje Programa, mora biti registriran u sustavu. Registracija je potrebna kod prve prijave na Javni poziv za financiranje i jednokratni je postupak.
Registracija korisnika provodi se putem elektroničkog obrasca u nastavku.

Prijava u sustav

Prijava korisnika Aplikativnog portala putem kojeg se vodi kompletna prijava, obrada i izvješćivanje Programa.


 

© 2020 Općina Nedelišće